Terug

Planning ruiming vliegtuigbommen Rijsenhout

Planning ruiming vliegtuigbommen Rijsenhout

Vanaf 16 januari worden gestart met het ruimen van 26 bommen in Rijsenhout.
Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot eind januari 2017.

Stand van zaken
In het akkerland in Rijsenhout -tussen de A4, Bennebroekerweg en de Aalsmeerderweg- zijn tot op heden 30 bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Vier daarvan zijn in november en december 2016 geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De overige 26 bommen liggen stabiel en verder van de bebouwde kom verwijderd. Ze moeten echter vanwege openbare orde en veiligheid wel geruimd worden.
Deels gebeurt dit in een springput en deels op de plek waar de bom ligt.

Het bodemonderzoek naar mogelijke andere bommen is naar verwachting ook eind januari afgerond.

Ruimingen in een springput
Op het akkerland wordt een speciale springput gemaakt. Een springput is een locatie die speciaal is ingericht om bommen op eenzelfde plek te kunnen ruimen. Deze springput wordt gemaakt van zand en dient ervoor om zoveel mogelijk trillingen in de grond te dempen. De bommen, die tot nu toe ter plaatse zijn geruimd, konden niet vervoerd worden naar een springput en moesten in de klei tot ontploffing worden gebracht. Doordat deze bommen dichter bij de woningen en in de klei lagen, hebben inwoners trillingen waargenomen. De springput ligt verder weg van woningen, waardoor de trilling minder is. Van de 26 nog te ruimen bommen, worden 15 bommen in de springput geruimd. Waarbij eerst de kleine bommen worden geruimd.

kaart-bomruimingen-rijsenhout-jan-2017

Ruimingen ter plaatse
Naast de 15 bommen die in de springput worden geruimd, zijn er ook bommen die niet vervoerd kunnen worden. Ze liggen stabiel, maar de staat van de bom laat vervoer naar de springput niet toe. Deze bommen worden op de plaats waar ze liggen geruimd. Het gaat om 11 bommen.

Planning – vanaf 16 januari
Het ruimen van de bommen wordt 16 januari voortgezet. In de springput wordt tot en met 25 januari geruimd. Daarna worden de 11 bommen geruimd op de plaats waar de liggen. We verwachten eind januari klaar te zijn met het ruimen van de 26 bommen.
Mocht een ruiming op een bepaalde dag niet door gaan, of er worden nog meer bommen gevonden, dan loopt de planning uit en kunnen er ook begin februari ruimingen plaats vinden.

Trilling en veiligheidsmaatregelen
Op 13 december zijn er twee 500 kg bommen gelijktijdig geruimd. Dit was de zwaarste ontploffing die plaatsvindt. Toekomstige ruimingen veroorzaken minder trillingen, mede omdat dit minder zware bommen zijn.

Bij elke ruiming worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Voor de bommen die in januari tot ontploffing worden gebracht hoeven de Bennebroekerweg en Aalsmeerderweg niet afgesloten te worden. Ook hoeven bewoners van woningen aan deze wegen niet te worden geëvacueerd. Op het akkerland zelf gelden wel veiligheidsmaatregelen.

Informatie inwoners
Direct omwonenden en de dorpsraad worden per brief geïnformeerd.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!