Terug

Proefafsluiting Aalsmeerder- en Leimuiderdijk

bron: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/proef-afsluiting-leimuider-en-aalsmeerderdijk

Proef afsluiting Leimuider- en Aalsmeerderdijk

De gemeente gaat verkeersmaatregelen uitvoeren in Rijsenhout. Het doel is de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder en aantrekkelijker te maken. De gemeente volgt hiermee de visie Ringdijk en Ringvaart. Er komt meer ruimte voor recreatie en alle chicanes op de Ringdijk worden verwijderd. Ook komen er op verschillende plekken (spits)afsluitingen om het doorgaande autoverkeer over de dijk te minderen. Daarnaast komen er in een aantal dorpskernen fietsstraten, waar de auto te gast is.

In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Deze visie is opgesteld na overleg met bewoners in alle dorpen langs de Ringvaart, ook in Rijsenhout. In Rijsenhout betekent dat er veranderingen aankomen voor de Aalsmeerderdijk en de Leimuiderdijk.

Minder auto’s en meer recreatie in Rijsenhout

Voor Rijsenhout is het plan om de recreatie te bevorderen door de aanleg van een jaagpad. Ook komt er een steiger in Aalsmeerderbrug bij het Fort bij Aalsmeer. Meer ruimte voor recreatie gaat volgens de visie samen met minder ruimte voor doorgaand autoverkeer. De gemeente wil het autoverkeer op de dijkdan ook verminderen.

Proefafsluiting Leimuiderdijk-Aalsmeerderdijk voor doorgaand verkeer

Er is besloten dat er een proefafsluiting komt voor gemotoriseerd verkeer op de dijk bij Rijsenhout. De meest geschikte afsluiting van de Leimuider- en de Aalsmeerderdijk lijkt de combinatie van één afsluiting ten zuiden van de Verremeer en één andere afsluiting ten noorden van de Kleine Poellaan. Bij deze afsluiting blijft Rijsenhout bereikbaar vanaf de A4 en vanaf Aalsmeer, via de Bennebroekerweg. Het doorgaand verkeer rijdt dan via de Aalsmeerderweg. Deze is beter geschikt om doorgaand verkeer te verwerken dan de Ringdijk.

De proefafsluiting duurt 4 weken:

  • Twee weken alleen afsluiting (1): Kleine Poellaan.
  • Twee weken afsluitingen (1) en (2): Kleine Poellaan en Verremeer.

Het streven is om de proeven nog in 2020 uit te voeren. 

Wat gebeurt er na de proefafsluiting?

Na de proefperiode volgt een evaluatie. Daarna komt er mogelijk een voorstel voor de definitieve inrichting. Voordat er definitief een afsluiting komt, moet er een verkeersbesluit genomen worden, waartegen bezwaar mogelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over Ringdijk en Ringvaart staat op de website: www.ringdijk-ringvaart.nl

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!