Terug

PVDA gedeputeerde Adnan Tekin op werkbezoek in Rijsenhout

 

PVDA gedeputeerde Adnan Tekin op werkbezoek in Rijsenhout

Op vrijdag 15 maart bracht PvdA gedeputeerde Adnan Tekin samen met een aantal statenleden een werkbezoek aan Rijsenhout. Dit op uitnodiging van de Dorpsraad en Regiegroep, in samenwerking met de Haarlemmermeerse fractie.

De provinciale delegatie wilde graag met eigen ogen zien waarom de agrarische bestemming van verschillende verpauperde kassengebieden niet meer van deze tijd is.

Er werd een bezoek gebracht aan een nu vervallen kwekerij, ooit de trots van het dorp. In de huidige tijd zijn deze kleine kwekerijen niet meer levensvatbaar. De provinciebestuurders schrokken van de aanblik die de kwekerij nu biedt.

In Rijsenhout is behoefte aan kleinschalige woningbouw, met name voor ouderen, jongeren en gezinnen. Het dorp vergrijst, de scholen en verenigingen krimpen en jongeren vertrekken omdat er voor hen geen betaalbare woonruimte beschikbaar is. Naast de bouwbeperking die landelijk wordt opgelegd vanwege Schiphol, is het standpunt van de provincie, niet bouwen in landelijk gebied, ook een sta-in-de-weg om woningen te bouwen op de stukjes grond waar nu de vervallen kassen staan.

Adnan Tekin, lijsttrekker van de provinciale PvdA, wond er geen doekjes om. ‘Dit moeten we kunnen regelen. De bestemming moet van Glastuinbouw naar Binnenstedelijk Gebied.’ Ook met betrekking tot het Luchthaven Indelings Besluit (LIB4) zet deze gedeputeerde zich in voor de kernen in Haarlemmermeer die hierdoor worden beperkt.

Naast Rijsenhout is dat bijvoorbeeld ook Zwanenburg. Tekin zit regelmatig aan tafel in Den Haag, om te pleiten voor meer maatwerk.’ Het kan niet zo zijn dat een bloeiende dorpsgemeenschap als Rijsenhout langzaam dood bloedt.

Minister van Nieuwenhuijsen hoeft echt niet bang te zijn dat hier duizenden woningen bijgebouwd gaan worden.

Rijsenhout kan zeker zijn van de inzet van de PvdA!

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!