Terug

Rijsenhout bedankt!

Net als 2016 is 2017 een zwaar jaar geweest voor het dorp.

Des te meer reden om aandacht te hebben voor de lichtpunten die er wel degelijk zijn:

  • De oprichting van een Leefbaarheidsfonds Rijsenhout, dat is voortgekomen uit de mediation rond de zaak Schenkeveld. Een beter resultaat voor Rijsenhout dan we ooit zonder rechtszaak hadden kunnen bereiken. Dus hulde en dank aan de bewoners die voor het dorp hebben volgehouden! En dank aan de partijen die gaan bijdragen aan het fonds.
  • Hoewel de definitieve uitkomst nog onzeker is; mede dank zij Rijsenhout Zegt NEE en de steun van de Gemeenteraad staat er nog géén megatransformatorstation naast de sportvelden.
  • Er is goede hoop op toekenning van SLS-gelden (Stichting Leefomgeving Schiphol) aan projecten in Rijsenhout. Na 18 januari weten we meer.
  • Nog nooit zijn er zoveel betrokken bewoners actief geweest voor het dorp. Regiegroep, Rijsenhout Zegt Nee, de SLS-groep, Winst uit je afval, en her en der ‘losse’ bewoners die zich inzetten voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen en openbaar vervoer. Eigenlijk is op een heel natuurlijke manier een nieuwe vorm van samenwerken tussen DR en het dorp ontstaan – in netwerkverband, helemaal in lijn met de nieuwe netwerksamenleving! Bewoners/ondernemers komen zelf in actie voor hun punt en wij sluiten daar vanuit onze rol en onze mogelijkheden bij aan. Dit heeft ons dorp meer goeds gebracht dan we als DR alléén hadden kunnen doen. Dus hulde en dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor het dorp!
  • Er is veel aandacht en steun voor Rijsenhout in de Gemeenteraad. Wij zijn dankbaar voor de uitwisseling en alle deskundigheid, kritiek en vragen die de Raad heeft ingezet. Dit heeft ook ons waardevolle, aanvullende perspectieven gegeven.
  • Wij zijn ook blij dat de pers zoveel van de uitingen op onze website heeft opgepakt. Dit helpt ons bij het informeren van bewoners.
  • Hoewel de samenwerking in onze beleving nog verre van optimaal is, toch ook een woord van dank aan allen bij de Gemeente die zich ongetwijfeld en vaak buiten ons blikveld inzetten voor Rijsenhout. Wij hopen van harte dat die inzet ook voor ons zichtbaar wordt en zijn vruchten gaat afwerpen in een betere relatie. Daar blijven wij op gericht.

De DR hoopt de goede samenwerking met haar omgeving in het nieuwe jaar voort te kunnen zetten, met als doel dat de belangen van Rijsenhout een rechtvaardiger en evenwichtiger plek krijgen in de besluitvorming die ‘boven ons hoofd’ en ook nog wel eens ‘over onze rug’ plaatsvindt. Dat er meer balans komt tussen wat het dorp aan alle belanghebbenden in deze regio geeft en wat het daarvoor terugkrijgt. Dat is waar we naar toe werken en dat kan alleen samen met de inzet van al die betrokkenen die het dorp een warm hart toedragen.

Dat 2018 een jaar van vooruitgang mag worden!

DORPSRAAD RIJSENHOUT

champagne

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!