Terug

Rijsenhout in het nieuws

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190326_84938777/badhoevedorp-neemt-succesvolle-actiemodel-rijsenhout-over

Met enige trots: in het Haarlemsdagblad van 27 maart 2019:

Badhoevedorp neemt het zeer succesvolle actiemodel van Rijsenhout over

De dorpsvereniging van Badhoevedorp neemt het zeer succesvolle actiemodel van Rijsenhout over. Dat komt neer op een gecoördineerde inzet van meerdere groepen bewoners voor projecten die in het dorp spelen.

Met die aanpak staat om te beginnen de dorpsvereniging niet overal alleen voor.

In Rijsenhout is er een regiegroep die kijkt naar de toekomst van het dorp en een andere groep die met succes actie voerde tegen de plannen van nutsbedrijf Tennet om een groot transformatiestation pal naast het dorp te bouwen.

Badhoevedorp heeft de eerste stappen al gezet. Er is een groep dorpsbewoners die zich inzet voor wandelroutes voor Badhoevedorp. Recent is daar de werkgroep Bezorgd Badhoevedorp bijgekomen. Die verzet zich tegen de plannen van de gemeente Haarlemmermeer voor het nieuwe dorpscentrum.

„Als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp redden we het niet alleen”, zegt interim-voorzitter Albert Roos.

„Het werkt beter als meerdere groepen dorpsbewoners zich inzetten. Er is ook al een groep die naar het openbaar vervoer in Badhoevedorp kijkt. We willen heel Badhoevedorp uitnodigen om, als men iets aan de kaak wil stellen, actief te worden. Met z’n allen kunnen we meer aan dan alleen het kleine clubje van de dorpsvereniging.”

Successen

Rijsenhout heeft de afgelopen jaren aantoonbare successen geboekt door een gecoördineerde actie van meerdere bewonersgroepen.

Aan de ene kant wordt de relatie met de gemeente goed onderhouden, aan de andere kant wordt geprotesteerd tegen ongewenste plannen en regels van gemeente, provincie en rijksoverheid. Concrete resultaten die aanstaande zijn, zijn kleinschalige woningbouwprojecten.

In Badhoevedorp spelen andere problemen. Nu snelweg A9 uit het dorp is verdwenen, worden plannen uitgewerkt die in 2008 al zijn gemaakt.

Die stroken niet met de wensen van de huidige bewoners. „Die plannen zijn echt heel erg 2008. Wij hebben inmiddels een andere toekomstvisie op ons dorp”, zegt secretaris Margriet Rietmeijer van de dorpsvereniging.

In het dorp hebben winkeliers, vastgoedeigenaren, dorpsvereniging en andere groepen elkaar al gevonden in het verzet tegen de tien jaar oude plannen van de gemeente Haarlemmermeer. Ze hebben ook geleerd van het recente verleden.

Bij de grootschalige kap van bomen in het Badhoevedorpse wandelbos protesteerde de dorpsvereniging wel, maar die werd niet ontvankelijk verklaard: het belang van de dorpsvereniging werd door de rechter niet erkend.

Statuten

Daarom heeft de algemene ledenvergadering de statuten aangepast. Op advies van juristen zijn passages opgenomen die de dorpsvereniging ontvankelijk zal maken als voor de rechter tegen ontwikkelingen in het dorp wordt geprotesteerd.

In de begroting voor de komende jaren is geld gereserveerd voor acties tegen de plannen die de gemeente met Badhoevedorp heeft.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!