Terug

Rijsenhout koploper “Winst uit je afval”

Op de website van de Haarlemmermeer stond het volgende artikel:

Rijsenhout koploper met minste restafval

Publicatiedatum:
maandag 20-11-2017
Het restafval in Rijsenhout-Zuid is gedaald naar 46 kilo per persoon per jaar. Dit is een kwart van de 195 kilo die in 2015 gemiddeld in de gemeente per persoon werd opgehaald. Rijsenhout-Zuid is een van de drie wijken waar samen met bewoners vanaf januari met de proef Winst uit je afval een andere manier van inzamelen wordt geprobeerd. Met 46 kilo boekt de wijk het beste resultaat tot nu toe in Haarlemmermeer.
Ook in het eerste half jaar van Winst uit je afval haalde Rijsenhout-Zuid een heel goed resultaat met een inzamelsysteem met zakken en een tuinkorf. Maar de bewoners waren niet blij met het straatbeeld. Daarom is het proefsysteem samen met de bewoners van de wijk aangepast. Sinds eind juli wordt groente en fruitafval (GF), plastic en drinkpakken, tuin- en restafval in rolemmers huis-aan-huis opgehaald.

Rolemmers voor groente- en fruitafval, plastic en drinkpakken, tuinafval en restafval in Rijsenhout-Zuid.

Kleine restafvalbak

De Rijsenhouters konden voor de verschillende grondstoffen een rolemmer kiezen van 80, 140 of 240 liter. De rolemmer voor restafval met een inhoud van 40 of 60 kilo is het kleinst. Als mensen zoveel mogelijk grondstoffen scheiden, dan blijft er nog maar heel weinig restafval over. Gemiddeld genomen hebben mensen maar 460 gram restafval per week. Papier wordt in Rijsenhout door een vereniging opgehaald of naar de papiercontainer gebracht.

De Rijksoverheid heeft gemeenten als taak gesteld ervoor te zorgen dat er in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar is. Haarlemmermeer heeft de lat gelegd op 24 kilo restafval in 2021. Dat is ambitieus, maar niet onmogelijk. Reusel-de Mierden (Noord-Brabant) is op dit moment in Nederland koploper met 20 kilo restafval per persoon.

Optimaal grondstoffensysteem

Om tot de vermindering van restafval te komen wil Haarlemmermeer samen met bewoners een optimaal grondstoffensysteem ontwerpen. Op dit moment werken de gemeente en Meerlanden aan de evaluatie van de proef die niet alleen in Rijsenhout-Zuid maar ook in Linquenda (flats aan de Kalslagerring) en op Eiland 3 (laagbouw met ondergrondse containers) plaatsvindt. Deze evaluatie is de basis voor een nieuw inzamelsysteem voor heel Haarlemmermeer.

Meer informatie op www.haarlemmermeer.nl/winstuitjeafval.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!