Terug

Rijsenhout vraagt Tennet om Social Impact Assessment 150kV station

Rijsenhout zegt NEE en Dorpsraad Rijsenhout hebben op vrijdag 23 februari 2018 onderstaand verzoek aan Tennet gestuurd m.b.t. de voorgenomen plaatsing van het megatransformatorstation aan de rand van het dorp:

Donderdag 22 februari heeft een afvaardiging van bewonerscomité Rijsenhout Zegt NEE en de Dorpsraad Rijsenhout gesproken met dhr. Eelco de Groot, Senior Lecturer Risk Management van de TU Delft. Onderwerp van gesprek was het transformatorstation dat Tennet/Liander voornemens zijn te plaatsen tegen de rand van ons dorp. De heer de Groot heeft voorafgaand aan ons onderhoud telefonisch contact met u gehad om informatie te verkrijgen. Hij heeft zich door ons ter plaatse laten informeren over de locaties, de voorgenomen plannen en het verloop van de participatie tot nu toe.

Wij hebben met hem onze zorgen gedeeld over de effecten voor bewoners en ondernemers van zo’n groot complex aan de rand van het dorp en dat deze effecten onvoldoende worden meegenomen in de afwegingen die door de beslissende partijen worden gemaakt. De gevolgen komen echter wel op het bordje van bewoners en ondernemers van Rijsenhout terecht. Waar allerlei partijen de vruchten gaan plukken, is het vooral het dorp dat de lasten te dragen krijgt. In het dorp ontbreekt het draagvlak voor dit project op deze locatie totaal. Er is een hoge mate van betrokkenheid en actiebereidheid. We hebben het afgelopen jaar ook de steun gekregen van de Gemeenteraad. Niettemin gaat het proces door, wederom buiten het zicht en betrokkenheid van bewoners.

De onderzoeken die in het kader van het transformatorstation bij Rijsenhout tot nu toe worden gedaan, zijn vooral technisch van aard en nemen niet de werkelijk ervaren impact op de omgeving mee. Dhr. De Groot heeft ons de mogelijkheden toegelicht van een Social Impact Assessment (SIA), internationaal beproefde methode die zich richt op de sociale en economische risico’s en effecten van projecten op de leefomgeving.

Joint Fact Finding & SIA is zeer geschikt om tot een gezonde balans in de afweging van belangen te komen. Rijsenhout wil daarom graag dat er zo’n onderzoek komt. Vraag aan Tennet/Liander is daarom of zij uit eigen beweging opdracht kan geven aan een onafhankelijke, niet-commerciële partij als TU Delft om dit onderzoek uit te voeren.

Wij vernemen graag op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie weken, of Tennet/Liander dit onderzoek bij TU Delft wil laten uitvoeren.

In het kader van de transparante communicatie, sturen wij dit verzoek ook aan de contactpersoon van Tennet/Liander waar wij eerder contact mee hebben gehad. Ook zullen wij College van B&W Haarlemmermeer en de Gemeenteraad informeren over bovenstaand verzoek.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!