Terug

Rioleringswerkzaamheden Schrevelsgerecht

 

Onderstaande brief over rioleringswerkzaamheden aan het Schrevelsgerecht heeft de gemeente op 11 april verstuurd aan bewoners:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Eind vorig jaar hebben wij u laten weten dat de hoofdriolering in het Schrevelsgerecht in slechte staat is. Aannemer De Wilde heeft toen een spoedreparatie uitgevoerd.

Binnenkort wordt de riolering vervangen. Voordat de werkzaamheden aan de riolering starten, worden de waterleiding, gasleiding en elektrakabel vervangen.

Werkzaamheden aan de waterleiding, gasleiding en elektrakabel

Aannemer van Baarsen vervangt de hoofdleidingen en huisaansluitingsleidingen van de waterleiding, gasleiding en de elektrakabel. U ontvangt van de firma van Baarsen apart bericht over deze werkzaamheden.

Werkzaamheden aan de riolering

Als de werkzaamheden aan de waterleiding, gasleiding en elektrakabel klaar zijn, start aannemer De Wilde. Zij vervangen de hoofdriolering.

Vervanging bestrating rijweg en stoep

Na de werkzaamheden aan de riolering en leidingen, vervangt aannemer De Wilde de bestrating van de rijweg en de stoep. De bestrating die er nu is wordt vervangen door nieuwe materialen.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten 30 april en we verwachten dat deze op 3 augustus klaar zijn.

  • van 30 april tot en met 1 juni
    vervangen gasleiding, waterleiding en elektrakabel aan de kant met oneven huisnummers.
  • van 4 juni tot en met 22 juni
    vervangen gasleiding, waterleiding en elektrakabel aan de kant met even huisnummers;
  • van 25 juni tot en met 3 augustus
    vervangen riolering en aanbrengen bestrating rijbaan en trottoirs

Bij slecht weer of andere onverwachte zaken, wordt de planning aangepast.

Bereikbaarheid voor doorgaand verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de hele straat afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven.

Bereikbaarheid voor bewoners Schrevelsgerecht

Als het werk aan de waterleiding, gasleiding en elektrakabel plaatsvindt, is 1 rijbaan afgesloten. Er geldt dan tijdelijk eenrichtingsverkeer.

U mag dan niet in de straat parkeren. U kunt wel met de auto bij uw woning komen om te laden en lossen.

Tijdens de werkzaamheden aan de riolering, is de hele rijweg afgesloten. U kunt dan niet met de auto bij uw woning komen. Wij vragen u om uw auto in deze periode ergens anders te parkeren.

De woningen (bedrijven) blijven te voet wel altijd bereikbaar. Dit kan via loopplanken zijn. Mocht u moeilijk ter been zijn, neemt u dan contact met ons op.

De woningen (bedrijven) zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Ophalen huisvuil

Tijdens de afhaaldagen van De Meerlanden, kunt u uw afvalcontainer op de hoek van het Schrevelsgerecht met de Blauwe Beugelstraat of Bennebroekerweg neerzetten.

Geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert dit zo laag mogelijk te houden.

Vragen over de waterleiding, gasleiding en elektrakabel

U kunt contact opnemen met de heer A. Vliek van aannemer van Baarsen via telefoonnummer 0611880271.

Vragen over de riolering en bestrating

U kunt contact opnemen met Jan Zwemmer via telefoonnummer 0900 1852.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Schrevelsgerecht” noemen in het onderwerp.

 

Met vriendelijke groet,

De gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de gebiedsmanager

Jos Bontekoe

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!