Terug

Schenkeveld 4: ontwerpsessie 11 mei

Op woensdag 11 mei organiseert de gemeente om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf de tweede ontwerpsessie voor het terrein rond de geplande tomatenkwekerij Schenkeveld. Alle bewoners van Rijsenhout zijn hier welkom. Omdat het om een openbaar terrein gaat, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen hun geluid laten horen.

Het gaat om de sessie die eerder gepland stond op 18 april. Vanwege klachten van o.a. de dorpsraad over het betrekken van bewoners is deze sessie toen omgezet naar een informatiesessie. Het verslag hiervan vindt u in bericht “Schenkeveld 3”. In deze presentatie vindt u ook informatie over de procedure van invloed uitoefenen (dia 29). Wij hopen hier binnenkort nog een uitgebreider bericht aan te wijden op onze website, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn en niet de boot missen vanwege procedurefouten.

De dorpsraad kan geen bezwaren maken of actie voeren voor individuele belangen. Wij kunnen u wel zo goed mogelijk informeren en zich sterk maken voor zaken die het algemeen belang aangaan.

De dorpsraad is nog steeds van mening dat de plannen geen recht doen aan de intenties die er waren voor de Poldertuin: Een grootse entree van 150 meter breed wordt nu teruggebracht naar een groenstrook van netto zo’n 30 meter breed. Het ging om de verbinding van Rijsenhout met Park21, de aansluiting bij Haarlemmermeer en het was resultaat van onderhandelingen: compensatie voor de enorme hoeveelheid glas die gepland staat op Prima4a. Dat er in het bestemmingsplan bebouwing van 30 meter hoog is opgenomen, was bedoeld om een markant gebouw mogelijk te maken, een aandachtstrekker langs de snelweg à la Corpus in Leiden. Wat er nu gebeurt is niet alleen in strijd met het voorliggende bestemmingsplan, maar ook een streep door alle onderliggende intenties.

Daarnaast is de participatie verre van vlekkeloos verlopen en zijn er zorgen over het gemak waarmee een streep gezet wordt door gemaakte afspraken.

Dorpsraad en Regiegroep zijn in overleg met de gemeente hierover. Voor de fouten die gemaakt zijn in het participatie zijn excuses aangeboden en we merken op dat gebied vooruitgang. Niettemin zijn de inhoudelijke bezwaren nog niet van tafel. Er wordt gesproken over oplossingen, maar die zijn nog niet concreet en harde garanties staan nog niet zwart op wit. Kortom; er zijn stappen in de goede richting, maar er we zijn er nog niet.

We houden u op de hoogte.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!