Terug

update Schenkeveld 7: Ter inzagelegging gestart

Op zaterdag 25 juni 2016 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning van tomatenkwekerij Schenkeveld gepubliceerd.

De ter visie gelegde vergunning en informatie over de procedure zijn te vinden op de website van de Omgevingsdienst:

www.odnzkg.nl (directe link naar de stukken)

 

Het bestemmingsplan kunt u hier inzien:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/  (directe link naar de locatie).

 

Dit is de tekening van het terrein, met het bedrijf en het ontwerp van de groenstrook.

16.T0454_Prima4A_ontwerptekening_29.06.2016-A0 staand

 

T/m 5 augustus kan eenieder zienswijzen indienen bij de omgevingsdienst. De Omgevingsdienst beoordeelt de zienswijzen en neemt in augustus een besluit over de vergunning. Wie het niet eens is met dat besluit, belanghebbende is en een zienswijze heeft ingediend, heeft daarna nog zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank. Wordt er geen beroep aangetekend, dan is de vergunning na zes weken onherroepelijk.

Het indienen van zienswijzen kan via deze link:

Indienen zienswijze

Deze link staat ook onderaan bij de gepubliceerde stukken.

Het gaat om Zaaknummer: 796542, Schenkeveld IV B.V., kadastrale locaties AM 565 AM566, AM948 en AM1790.

 

Dorspraad en Regiegroep zijn in te dienen zienswijzen aan het voorbereiden. Zodra we die hebben zullen we ze op de website plaatsen.

Wij raden bewoners die hetzij bezwaren hebben, hetzij iets veranderd willen zien aan de plannen vooral aan ook zelf hun zienswijzen in te dienen! De omgevingsdienst moet elke zienswijze beoordelen. Het kan zijn dat uw zienswijzen overeenkomen met die van de DR, maar het kan ook zijn dat u andere punten aandraagt. Als er verschillende indieners zijn, zegt dat ook iets over het maatschappelijk draagvlak. Bovendien kunt u alleen in beroep tegen beslissingen als u zelf ook een zienswijze heeft ingediend!

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!