Terug

stand van zaken, over de bommen

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het onderzoek naar de bommen in
het akkerland tussen de A4 en de Aalsmeerderweg en over de geplande ruiming.
Stand van zaken onderzoek

Tot op heden zijn 30 bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het onderzoek
naar de aanwezigheid van mogelijke andere bommen is op dit moment nog gaande. De
explosievenopruimingsdienst en de hulpdiensten hebben gesproken over welke
maatregelen genomen moeten worden om de volgende twee bommen veilig te kunnen
ruimen. Alle bommen worden uiteindelijk geruimd. Dit gebeurt gefaseerd.

2 x 500 kg bommen
Beide bommen liggen stabiel. Omdat de bommen op 3 meter van elkaar liggen, worden
beide bommen tegelijkertijd geruimd. De ruiming staat gepland op dinsdag 13 december
om 14:00 uur.

De bewoners van de volgende woningen wordt verzocht tussen 13:00 en 15:00 uur hun
woning uit voorzorg te verlaten:
 Bennebroekerweg 89, 91, 95, 101, 103, 107, 107A,109 en 111
 Aalsmeerderweg 777, 779 / 779A, 781, 789, 791, 800, 802, , 806, 804. 808, 810,
812, 814, 816, 818, 822, 830, 834, 836, 838, en 840
 Hoogvlietkade 5
 Henninkstraat 9, 40 en 42

Indien men zelf geen tijdelijke opvang kan regelen, dan kunnen deze bewoners terecht in
de Ontmoetingskerk op Werf 2 te Rijsenhout.
Wegafzettingen voor ruiming op 13 december

Om de werkzaamheden rondom het ruimen van de bommen veilig te kunnen uitvoeren
worden tussen 13:00 ten 15:00 uur de volgende wegen afgezet:
 Bennebroekerweg tussen A4 en Aalsmeerderweg
 Kruising Aalsmeerderweg – Bennebroekerweg
 Konnetlaantje tussen Bennebroekerweg en ingang sportvereniging
 Kruising Aalsmeerderweg en Hennikstraat
 Kruising Henninkstraat en Hoogvlietkade
 kruising Aalsmeerderweg en Rijsdrecht
Mocht om welke reden dan ook de ruiming op 13 december 2016 niet plaats kunnen
vinden, dan zullen wij u daar nader over informeren.

Vragen
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u bellen met de gebiedsmanager
Jos Bontekoe op nummer 06-1318 5322

Hoogachtend,
de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

drs. Theo Weterings

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!