Terug

Ruiming bommen 22 en 23 november

Update: filmpje van de bom die op 23 november tot ontploffing is gebracht.

 

—-

Graag informeren wij u over de stand van zaken over het onderzoek naar de bommen in het akkerland tussen de A4 en de Aalsmeerderweg en over de geplande ruiming.

Stand van zaken onderzoek
Tot nu toe zijn 30 bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke andere bommen is op dit moment nog gaande. De explosievenopruimingsdienst en de hulpdiensten hebben gesproken over welke maatregelen genomen moeten worden om de eerste twee bommen alvast veilig te kunnen ruimen. Alle bommen worden uiteindelijk geruimd. Dit gebeurt gefaseerd.

Eerste bom
De bom, die het dichtst bij woningen ligt, wordt als eerste geruimd. Deze bom ligt nu stabiel en vormt geen risico voor de omgeving, maar gezien de locatie wordt als eerste geruimd. De ruiming staat gepland op dinsdag 22 november om 12:00 uur.

Woning uit voorzorg verlaten
Tijdens de ruimingswerkzaamheden van de eerste bom vraagt de politie de bewoners van de volgende woningen uit voorzorg hun woning van 11:00 tot 13:00 uur te verlaten:

• Bennebroekerweg 111
• Bennebroekerweg 109
• Bennebroekerweg 107A
• Bennebroekerweg 107
• Bennebroekerweg 103
• Bennebroekerweg 101
• Bennebroekerweg 95
• Aalsmeerderweg 779-779A
• Aalsmeerderweg 781

Indien men zelf geen tijdelijke opvang kan regelen, dan kunnen deze bewoners terecht in de Ontmoetingskerk op Werf 2 in Rijsenhout.

Wegafzetting voor ruiming 1e bom
Om de werkzaamheden rondom het ruimen van de bom veilig te kunnen uitvoeren worden tussen 11:00 ten 13:00 uur de volgende wegen afgezet:
• Bennebroekerweg tussen A4 en Aalsmeerderweg
• Kruising Aalsmeerderweg – Bennebroekerweg
• Konnetlaantje tussen Bennebroekerweg en ingang sportvereniging
• Kruising Aalsmeerderweg en Hennikstraat

Uitwijkdatum
Mocht om welke reden dan ook de ruiming op dinsdag 22 november niet plaats kunnen vinden, dan wordt de eerste bom op woensdag 23 november op dezelfde tijd geruimd. De evacuatie en verkeersmaatregelen zullen dan ook van kracht zijn. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij u daar nader over informeren.

Tweede bom
De tweede bom zal een dag later op woensdag 23 november om 12:00 uur worden geruimd. Deze ligt verder in het akkerland dan de eerste bom. Om die reden dienen daarvoor geen woningen te worden geëvacueerd. Wel zullen tussen 11:00 en 13:00 uur de volgende wegen worden afgezet:
• Bennebroekerweg tussen A4 en Aalsmeerderweg
• Konnetlaantje tussen Bennebroekerweg en ingang sportvereniging

Mocht om welke reden dan ook de ruiming op woensdag 23 november niet plaats kunnen vinden, dan wordt de tweede bom op donderdag 24 november op dezelfde tijd geruimd. De verkeersmaatregelen zullen dan ook van kracht zijn. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij u daar nader over informeren.
Vragen
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u bellen met de gebiedsmanager Hannie van den Bosch op nummer 06 51 902 947.

Hoogachtend,
de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

drs. Theo Weterings

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!