Terug

Start experiment startroute Kaagbaan

Toevoeging DR jan 2017:

In onderstaand bericht leest u over het experiment met aangepaste startroutes vanaf de Kaagbaan. In tegenstelling tot wat krantenberichten doen geloven, wordt er niet met een ruimere, maar juist met een krappere bocht langs Leimuiden gevlogen. Dus richting Rijsenhout en vervolgens dichter bij Kudelstaart.

Ons advies is om het goed in de gaten te houden en bij verandering of merkbare toename van het geluid daarvan melding te maken bij BAS. Daar kunt u deze link voor gebruiken:

http://www.bezoekbas.nl/ en dan het tabblad vragen/klachten.

 

Hoofddorp, 22 december 2016 Start experiment startroute Kaagbaan Op 5 januari 2017 start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt. Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze minder hinder oplevert voor Leimuiden.
vluchtroutes-schiphol
Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. In het monitoringsoverleg hebben de volgende partijen zitting: bewonersvertegenwoordigers uit Rijsenhout,
Nieuw-Vennep, Leimuiden, Burgerveen en Kudelstaart, ambtelijke ondersteuners van gemeente Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Aalsmeer en provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector en het Rijk. Het streven is om in het najaar van 2017 de resultaten van het experiment voor te leggen aan de Omgevingsraad Schiphol.
Meer informatie? Ga voor meer informatie naar www.omgevingsraadschiphol.nl of neem telefonisch contact met het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol, de heer Johan Weggeman 06 – 52 59 69 05.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!