Terug

Start inrichting Schenkenveld park

De inrichting van de openbare gebieden in PrimA4a Deelplan 4 (rond Schenkeveld) heeft veel voorbereidingstijd gekost maar gaat nu echt van start.

Het ontwerp, dat tot stand kwam door en met de klankbordgroep, zal gerealiseerd worden door de Antea Groep. We willen de bomen en struiken een optimale start geven. Daarom zal het grondwerk in de droge periode plaatsvinden en de beplantingen zo vroeg mogelijk in het nieuwe plantseizoen. Dit was overigens ook het nadrukkelijk verzoek vanuit de klankbordgroep. Om dezelfde reden wordt er voor de beplanting zorgvuldig gebruik gemaakt van de best beschikbare grond (de oude bovenlaag). Dat is iets meer werk maar geeft een veel beter resultaat. Het grondwerk start de komende weken en we verwachten medio oktober/november helemaal klaar te zijn. Na realisatie zal het gebied aan de gemeente worden overgedragen en zal de gemeente ook het verdere onderhoud verzorgen.

 

Om de beukencirkel te beschermen tegen schade door de werkzaamheden komt deze tijdens het grondwerk even in de hekken te staan. Even een lelijk gezicht maar voorkomen is beter dan genezen.

 

Dit gebied zal een enorme rijkheid aan verschillende plantensoorten en biotopen herbergen waarmee het een bijdrage vormt aan de biodiversiteit in de omgeving. We zullen op een later tijdstip nog meer informatie geven. Wilt u het ontwerp nog eens bekijken? U vindt het op internet op http://www.prima4a.nl/inrichtingsplannen-openbaar-gebied-rond-schenkeveld.php U kunt het plan daar downloaden.

 

De grondwerkzaamheden vinden vrijwel geheel plaats op eigen terrein en we verwachten geen grondtransporten over de weg. De overlast zal daarom minimaal zijn. Wel volgen er verkeersmaatregelen rond het plaatsen van de twee grote bruggen aan de Bennebroekerweg (één ter hoogte van de Beukencirkel/Konnetlaantje en één bij de Tijmweg). Dit zal waarschijnlijk rond eind augustus plaats vinden. Zodra daar een exacte datum van bekend is zullen we dit weer langs deze weg bekend maken.

 

SGN Nieuw Rijsenhout

André Rotteveel

info@primA4a.nl

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!