Terug

Start van werkzaamheden aan de Bennebroekerweg

Start van werkzaamheden aan de Bennebroekerweg

Geachte heer of mevrouw,
In opdracht van SGN (stichting glastuinbouw Nederland) Nieuw Rijsenhout voeren wij werkzaamheden uit aan het
bouwrijpmaken van een tijdelijke inrit aan de Bennebroekerweg alsmede de aanleg eerste
fase van de Tijmweg te Rijsenhout waar aansluitend wordt gestart met de bouw van een
nieuw kassencomplex PrimA4a.
Het werkgebied is gelegen aan de zuidzijde van de Bennebroekerweg, tegen de Rijksweg
A4 aan en het ligt ongeveer tegenover de afslag naar de Bennebroekerweg 261 – 281.
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van wat wij gaan doen en wat dit voor u
betekent.

Wat gaan we doen?
Om de bouw van PrimA4a mogelijk te maken moet de Bennebroekertocht over een
beperkte lengte worden verlegd zodat er een inrit vanaf de Bennebroekerweg het land in
mogelijk gemaakt kan worden. Deze inrit fungeert straks als toegang naar de bouw van
Deelgebied 4 binnen PrimA4a.
Het ontgraven van de nieuwe Bennebroekertocht start op maandag 27 maart 2017 en
neemt ongeveer een week in beslag. Het verkeer op de Bennebroekerweg ondervindt hier
geen hinder van.

Vanaf 3 april 2017 wordt de oude Bennebroekertocht naast de Bennebroekerweg
gedempt met zand en hier wordt dan aansluitend een nieuwe inrit op aangebracht het land
in. Dit werk wordt gemaakt met zand dat wij met vrachtauto’s aanvoeren en ter plaatse
verwerken. Het zand wordt aangevoerd tussen 06:30 en 16:00 van maandag tot en
met vrijdag. Op het moment dat wij tegen de Bennebroekerweg aan werken kan het
voorkomen dat het verkeer voor een kort moment moet wachten of via een om-en-om
regeling om het werk wordt geleid. Zodra wij verder het land in zijn met de aanvoer van
het zand ondervindt het verkeer op de Bennebroekerweg geen hinder meer.
De werkzaamheden zijn naar verwachting afgerond omstreeks 5 mei 2017.

Wat gaat u merken van het werk?
Ondanks de voorzorgsmaatregelen die wij treffen kunt u tijdens de werkzaamheden te
maken krijgen met een beperkte mate van geluid-, stof- en geuroverlast. Wij beseffen ons
dat dit als storend kan worden ervaren maar hopen op uw begrip.

Veiligheid
De hulpdiensten krijgen ten alle tijden doorgang in het geval van een calamiteit.
Van Gelder doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen.
Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken,
verkeersborden en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar
ook voor kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van
het werkterrein.
Heeft u nadere vragen?
Daarvoor kunt u tijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen met onze uitvoerder
Olaf Harthoorn via het telefoonnummer 0252 – 66 20 01.
Met vriendelijke groet,

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
W.G. Verbij
Omgevingsmanager

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!