Terug

voorlopig totaal: 17 vliegtuigbommen in Rijsenhout

Nog vijf vliegtuigbommen uit WOII in Rijsenhout

Gisteren zijn er tijdens werkzaamheden vijf vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, waarmee het voorlopige totaal op 17 uitkomt. Het gaat om vijf Duitse bommen: twee van 250 kg en drie van 50 kilo. De staat van de bommen is stabiel. Op dit moment is er geen risico voor omwonenden en infrastructuur.

Speciale pagina op de website
De vondst van bommen wordt vanaf nu bijgehouden op een speciale pagina van de gemeentelijke website: https://haarlemmermeergemeente.nl/vliegtuigbommen-rijsenhout.
Daar is dagelijks de laatste stand van zaken te lezen, zowel wat betreft gevonden bommen, als op een later moment, over de ruiming van de gevonden bommen.

Locatie
De objecten liggen tussen de Aalsmeerderweg in Rijsenhout en de A4. De bommen zijn nu afgedekt met platen en zand en vormen op deze wijze geen gevaar.

Wat blijven we doen?
In het gebied zijn meerdere objecten onder de grond gedetecteerd die eerst benaderd en nader onderzocht moeten worden. Dit zouden bommen kunnen zijn, maar ook metalen objecten. Als er bommen worden gevonden, worden deze door de Explosieven Opruimingsdienst geïdentificeerd en veilig gesteld. Dit onderzoek gebeurt de komende twee tot drie weken. Als alle objecten benaderd zijn en een totaalbeeld is van wat er nog meer ligt, dan wordt er een plan gemaakt om de bommen te ontmantelen danwel gecontroleerd te laten ontploffen. Dit plan wordt door alle betrokken partijen en hulpdiensten opgesteld. In dit plan staat de datum en het tijdstip van ontmanteling danwel gecontroleerde ontploffing(en) vermeld. Naar alle waarschijnlijkheid is het dan ook noodzakelijk het gebied gedeeltelijk te ontruimen. Omwonenden worden voor die tijd hierover nader geïnformeerd door het gebiedsmanagement en de dorpsraad.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!