Terug

Uitnodiging bewonersavond erfgoed Ringdijk 17 juni 2019

Uitnodiging bewonersavond erfgoed Ringdijk

in de Reede op maandag 17 juni 2019

De Ringdijk en Ringvaart van de Haarlemmermeer vormen samen één groot landschappelijk ensemble van zestig kilometer, met dertien dorpen, zeven buurtschappen en talloze landschappen en sferen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om de Ringdijk als geheel tot gemeentelijk erfgoed aan te wijzen en daarbij gemeentelijke monumenten te selecteren. In de Haarlemmermeer bestaat veel kennis over en liefde voor het erfgoed. Deze kennis willen we graag benutten. Daarom willen we graag in gesprek met bewoners van de Haarlemmermeer. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een bijeenkomst in een dorpshuis in of nabij de kern waarmee u een hechte band heeft.

Maandag. 17 juni in Dorpshuis de Reede Schouwstraat 14 1435 KN Rijsenhout
Voor bewoners uit Oude Meer, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Burgerveen

Programma per avond

19.00 uur Zaal open, inloop met koffie, thee en wat lekkers

19.30 uur Welkomstwoord door Annemarie Lodder, gemeente Haarlemmermeer

19.35 uur Voorstelrondje en toelichting proces

19.45 uur Toelichting opzet avond door Isabel van Lent, SteenhuisMeurs

20.15 uur Pauze

20.30 uur Tafelgesprekken (roulerend, 20 minuten per thema) • Verhalen van de Ringdijk • Landschappen • Waardevolle objecten

21.30 uur Afronding, terugkoppeling en vervolg

21.45 uur Afsluitende borrel

Wij hebben het in cultuurhistorie gespecialiseerde bureau SteenhuisMeurs gevraagd dit traject te begeleiden. Graag luisteren zij naar uw inzichten, adviezen en andere input. Welke landschappen en gebouwen zijn van belang voor de Ringdijk? Welke historische lagen zijn er te vinden aan de dijk? Hoe kunnen de dorpen ten opzichte van elkaar worden getypeerd? Welk erfgoed mogen we niet vergeten in onze inventarisatie? Ze halen de kennis op door met behulp van een kaart van het gebied in groepjes in gesprek te gaan.

Het onderzoek is grofweg in drie stappen onder te brengen:

1. Verhaal Ringdijk Net als een mensenleven kent de Ringdijk successen en mislukkingen. Aan de hand van de geschiedenis van de Haarlemmermeer brengt SteenhuisMeurs verschillende verhaallijnen van de Ringdijk in beeld. Deze verhaallijnen (zoals de droogmaking, de pioniers, de dorpen, de invloed van Schiphol, verdedigingswerken en vervoer) helpen om het erfgoed in het gebied te duiden.

2. Ruimtelijke analyse De volgende stap is een ruimtelijke analyse. Aan de hand van de bovengenoemde verhaallijnen en thema’s worden de waardevolle sfeergebieden, gebouwen/objecten en landschappen benoemd

3. Selectie monumentwaardige panden/structuren Uit deze analyse volgt de selectie van gebouwen en landschappen die onmisbaar zijn voor het ‘ensemble Ringdijk’ en daarom aanbeveling verdienen om aangewezen te worden als gemeentelijk monument.

Graag horen wij van u of u aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘erfgoed Ringdijk’. Vermeld s.v.p. met hoeveel personen u komt.

Meer weten? Kijk dan op haarlemmermeergemeente.nl/ringdijk-ringvaart/erfgoed-ringdijk-enringvaart
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Annemarie Lodder (annemarie.lodder@haarlemmermeer.nl en (T) 0900 1852).

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Namens dezen, De clustermanager Samenleving, Sport en Cultuur,
A.M. Schneider

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!