Terug

Uitnodiging Dorpswerk: Bewoners betrekken bij de energietransitie

Uitnodiging:

Op 7 mei 2019 houdt Dorpswerk Noord-Holland haar Ledenvergadering én themabijeenkomst ‘Bewoners betrekken bij de energietransitie’.

Plannen voor de energietransitie komen nu in een stroomversnelling. Gemeenten werken in 2019 in hoog tempo aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Eén voor Noord-Holland Noord. En één voor Noord-Holland Zuid. Maar wat is de RES? Hebben lokale energie-initiatieven een stem aan die gesprekstafels over de RES?
Laat u op 7 mei informeren, ook uw gemeente is hier mee bezig. Meer in Agenda.

Lokale energie-initiatieven welkom aan gesprekstafels

Lokale energie-initiatieven zijn welkom aan de gesprekstafels van de RES. Odile Rasch spreekt op 7 mei, tijdens de jaarbijeenkomst van Dorpswerk in Zwanenburg, over wat de RES inhoudt en hoe lokale initiatieven een plek moeten krijgen in de Regionale EnergieStrategie. Odile Rasch is programmamanager RES NH-Noord.Voor dorpsraden en dorpshuizen is het van belang om op de hoogte te zijn. De energietransitie is namelijk van ons allemaal, en moet in het voordeel werken van de bewoners. Zeker ook van de minder draagkrachtige burgers.

Laat u bijpraten door uitvoerders van lokale initiatieven

Op 7 mei kunt u na de inleiding van Odile Rasch in kleine groepen in gesprek met vertegenwoordigers van lokale duurzaamheidsinitiatieven, energiecoöperaties en verenigingen. Aanwezig zijn onder andere:
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier
‘Duurzaamheid is geen loze kreet.’ Met concrete acties, waar heel veel bewoners aan meedoen, zijn de straten schoner en zwerfafval opgeruimd, buurten groener door aanplant van bomen; heel veel mensen doen op een praktische manier aan energiebesparing in huis. U kunt aan tafel Fedde Bloemhof; hij vertelt hoe de vereniging begonnen is, wat er al bereikt is,
Buurkracht
Buurkracht is in het leven geroepen om buurtbewoners die aan de slag willen voor duurzaamheid te ondersteunen. In Friesland is er bijvoorbeeld veel aandacht voor samen energie besparen, als dorp, als wijk. Roel Woudstra vertelt over de stappen bij ‘wat te doen als jouw dorp aardgasvrij wil worden’.
* Inwoners erbij betrekken en betrokken houden
In Broek in Waterland was de dorpsraad aanjager van twee onderwerpen die allebei een lange adem vereisen: zelf duurzame energie opwekken via Zon op Waterland, met inmiddels vier projecten met zonnepanelen op een kerk en op daken van boerderijen. De dorpsraad zocht ook een oplossing voor de drukke N247 en kreeg de provincie zover om hun variant voor vernieuwing van de weg mee te nemen als serieuze optie. Goof Buijs vertelt hoe zij de inwoners betrekken bij ideeën en plannen voor een duurzaam dorp en regio; en ook over langere tijd de aandacht weten vast te houden.
U bent van harte welkom! Lees meer in Agenda 7 mei. Tijd: 20 uur (zaal open 19:45u)
Locatie: Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV Zwanenburg

 Aanmelden: ja, graag!

Via: aanmelden@dorpswerknh.nl o.v.v. Themabijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Nico Bijman
Voorzitter Dorpswerk Noord- Holland

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!