Terug

17 juli Inloopbijeenkomst Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout

Op maandag 17 juli is er om 19.30 in de Ontmoetingskerk aan de Werf een bijeenkomst over de Ruimtelijke Economische Visie. Deze is opgesteld na diverse dorpsraadplegingen om ontwikkelingen in Rijsenhout mogelijk te maken.

U kunt hier “de informatiebrochure ruimtelijke economische visie Rijsenhout” bekijken

De visie zelf staat op deze website: https://haarlemmermeergemeente.nl/rijsenhout/ruimtelijke-economische-visie-rijsenhout

Aanmelden voor de bijeenkomst via rijsenhout@haarlemmermeer.nl is gewenst.

 

Reactie Dorpsraad aan Gerben Enserink (projectleider) op visie d.d. 22-6-2017:

Beste Gerben,

Eind vorige week kregen we de Ruimtelijke Economische Visie voorgelegd. Deze is besproken in de Regiegroep.

Als Dorpsraad zijn we blij dat we de kans hebben gekregen om vóór de vaststelling ervan onze input geven. Het resultaat mag er zijn. Er is veel opgehaald en mooi werk geleverd. Ongetwijfeld door veel mensen, maar jou willen we in het bijzonder danken voor je bijdrage en alle inzet die je geleverd hebt de afgelopen 1,5 jaar.

We zijn zeer tevreden met deze visie en kijken uit naar het vervolg en de uitvoering.

Hierbij hopen we op de steun van de Gemeente voor ondernemers die in het gebied nu al activiteiten ontplooien in het gebied en die wellicht nog ‘knellen’ met de belangen van de Provincie en/of andere ‘hogere machten’. Zeker wanneer deze plannen aansluiten bij bijvoorbeeld duurzaamheidsidealen van de Gemeente en de wens van de Gemeente om lokale initiatieven ruimte te bieden.

Met vriendelijke groet,

namens de Dorpsraad

Monique Damen

 

 

Uitnodigingsbrief Gemeente

Geachte heer, mevrouw,

U heeft in 2016 meegedaan aan één of meerdere bijeenkomsten over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout. De participatie van u als bewoner, grondeigenaar of ondernemer heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze visie. Inmiddels is de concept visie gereed. Deze willen wij graag met u bespreken.

Hierbij uitnodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst van de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout. Tijdens de bijeenkomst wordt de concept visie toegelicht en is gelegenheid om uw reactie op het plan te geven. Reageren op de concept visie kan tijdens de gehele inspraakperiode van 18 juli tot met 15 september.  Dit kan via onderstaande contactgegevens.

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op maandag 17 juli om 19:30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2 in Rijsenhout. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via de e-mail.

Meer informatie over de visie kunt u vinden in de informatiebrochure die als bijlage is opgenomen.

De volledige visie is vanaf 4 juli te downloaden op deze website: https://haarlemmermeergemeente.nl/visie-rijsenhout

Heeft u tussentijds vragen dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Graag tot ziens op 17 juli aanstaande.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jos Bontekoe

Gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

E-mail: rijsenhout@haarlemmermeer.nl

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!