Terug

Update ‘dossier Schenkeveld’

De afgelopen periode is er veel gebeurd rond de plannen op het PrimA4a-terrein aan de Aalsmeerderweg/Bennebroekerweg waar tomatenkwekerij Schenkeveld zich wil vestigen.

De gebeurtenissen vanaf maart hebben begin oktober geleid tot een vertrouwenscrisis met de gemeente. Na een aantal gesprekken is inmiddels een voorzichtige nieuwe start gemaakt, in de hoop dat er nu echt stappen vooruit gezet worden voor Rijsenhout en dat we als gesprekspartner blijvend serieus genomen worden.

Hoewel we het gevoel hebben in de goede richting te gaan, waren we toch voornemens om bezwaar aan te tekenen tegen de aan Schenkeveld verleende omgevingsvergunning. Uitgangspunt hierbij was, dat wij geen goed antwoord hebben ontvangen op onze ingediende zienswijzen en een onafhankelijke toetsing van de plannen wilden. Het indienen van bezwaren leidt niet opschorten van een vergunning.

Bezwaren konden tot 30 oktober worden ingediend. In die week kwam ons ter ore dat de vergunning niet werd opgeschort, maar dat de financiering van het bedrijf wel samenhangt met het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning eind november. Wanneer er bezwaren zijn ingediend is de vergunning niet onherroepelijk.

Dit is natuurlijk het risico van de ondernemer en niet de verantwoordelijkheid van de dorpsraad. Onze acties zijn er echter steeds op gericht geweest om de gemeente aan haar afspraken te houden en niet om de vestiging van het bedrijf tegen te houden.

Hoewel vertrouwenscrisis met de gemeente inmiddels heeft geleid tot een voorzichtig nieuw begin, hebben wij concreet nog niets in handen waar wij enige zekerheid aan kunnen ontlenen.

Niettemin heeft de dorpsraad ervoor gekozen zich te richten op de hoop dat nieuw vertrouwen in de gemeente gerechtvaardigd is en besloten toch geen bezwaar in te dienen tegen de plannen.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee het belang van het dorp het beste dienen. De toekomst zal uitwijzen of dit vertrouwen terecht is.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!