Terug

Update HOV Aalsmeer/Schiphol-Zuid

_De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten._

_

Grondstromenplan

De stoffen PFOS en PFOA zijn sinds de jaren 60 wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De aangetroffen concentraties zijn lager dan de risicogrenzen die het RIVM voor de volksgezondheid aangeeft, het is daarom niet te verwachten dat er gezondheidsrisico’s zijn voor de omgeving. Het ontbreken van beleid voor het verwerken van grond verontreinigd met PFOS/PFOA maakte het tot voor kort niet mogelijk de grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan elders te hergebruiken. Inmiddels is er door de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer beleid vastgesteld waarin staat onder welke voorwaarden de grond hergebruikt mag worden. Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeenten gewerkt aan een grondstromenplan om de overtollige grond van het project op een verantwoordelijke wijze binnen het project te hergebruiken of af te voeren.

 

Projectkosten

De kosten voor het project vallen hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.

Dit heeft verschillende oorzaken. Onder andere tegenvallers bij verschillende infra-maatregelen, flink hogere kosten voor het verleggen van kabels en leidingen, de vondst van PFOS en PFOA en een stevige indexering vanwege een aantrekkende markt. De provincie werkt, samen met haar partners, aan oplossingen. Zo wordt onder andere gekeken waar werkzaamheden geoptimaliseerd kunnen worden.

 

Planning

Zoals het er nu uitziet kan de provincie direct na de zomer starten met het aanbesteden van het werk. Dat betekent dat de aannemer in de loop van 2019 kan starten met de werkzaamheden. Over de exacte planning en fasering van de uitvoering van de werkzaamheden, is op dit moment nog niets te zeggen. Dat is pas duidelijk zodra het werk aanbesteed en gegund is. Een van de deelprojecten heeft prioriteit in de planning: de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg in Aalsmeer. Deze rotonde moet klaar zijn voordat de fusieschool in het Hornmeerpark (IKC Triade) in augustus 2019 de deuren van het nieuwe schoolgebouw opent. De provincie en gemeente Aalsmeer zetten alles op alles de rotonde voor die tijd gereed te hebben. Mocht dat niet lukken dan wordt er, in overleg met de school en ouders, gezocht naar een tijdelijke oplossing om kinderen veilig de Burgemeester Kasteleinweg over te laten steken.

Mogelijke scenario’s zijn reeds in ontwikkeling.

 

Informatiebijeenkomst

Zodra de planning van het project bekend is organiseren de provincie, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over de voortgang van het project. Uitnodiging hiervoor volgt via de projectnieuwsbrief van HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de website.

 

Meer informatie of vragen?

Ga voor meer informatie naar de projectsite www.hovasz.nl [3]. Hebt u een vraag over het project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid? Stuur dan een mail naar hovasz@noord-holland.nl.

 

Op de hoogte blijven?

De provincie Noord-Holland stuurt geregeld een digitale nieuwsbrief over de voortgang van het project. Schrijf u nu in op www.hovasz.nl [4] en volg ons op Twitter @HOVASZ.

 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!