Terug

Verdere planning ruiming vliegtuigbommen Rijsenhout

Het ruimen van de bommen wordt zondag 29 januari voortgezet met een tweetal bommen die geruimd worden op de plek waar ze liggen; vlak naast elkaar. Om die reden worden ze tegelijkertijd geruimd. De verwachting is dat begin februari het ruimen van de bommen gereed is. Mocht een ruiming op een bepaalde dag niet door gaan, of er worden nog meer bommen gevonden, dan loopt de planning iets.

Veiligheidsmaatregelen
Een deel van de parkeerplaats achter het Van der Valkhotel wordt tijdelijk afgesloten omdat het binnen de zogeheten gevarenzone valt. In deze zone mogen geen verkeer, mensen of dieren aanwezig zijn. Tijdens de ruiming op zondag 29 januari om 09.00 uur wordt op de A4 in beide richtingen een korte rij-stop uitgevoerd. Dat betekent dat voertuigen ongeveer een kwartier niet verder kunnen rijden.

vliegtuigbommen_bij_rijsenhout_snapshot_159104_5d112bd5743b141aa1d13b5896544c5a-8a253f7e
Stand van zaken
In het akkerland in Rijsenhout -tussen de A4, Bennebroekerweg en de Aalsmeerderweg- zijn tot op heden 35 bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Vier daarvan zijn in november en december 2016 geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De overige 31 bommen liggen stabiel en verder van de bebouwde kom verwijderd. Ze moeten echter vanwege openbare orde en veiligheid wel geruimd worden.
Dit is deels gebeurd in een springput en gebeurt nu op de plek waar de bom ligt. Het bodemonderzoek naar mogelijke andere bommen is naar verwachting ook eind januari afgerond. Direct omwonenden en de dorpsraad zijn per brief geïnformeerd.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!