Terug

Verplaatsen laatste tranches vervuilde grond

Bericht van de Provincie Noord-Holland over de vervuilde grond bij Schiphol

De provincie Noord-Holland gaat start maandag 22 oktober met het verplaatsen van de laatste tranches grond met lichte concentraties PFOS en PFOA die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan HOV Schiphol-Oost. Het gaat in totaal om ca 5.600 m3 grond. De eerste transporten van ca. 600 m3 vinden plaats op maandag 22 en dinsdag 23 oktober. De aannemer verzorgt de transporten overdag vanaf ca. 07.00 uur.

In november wordt de laatste ca. 5.000 m3 grond naar het terrein gebracht. Naar verwachting zal het verkeer, net als in het voorjaar, geen hinder ondervinden van de transporten. De provincie heeft daarbij nauwe afstemming met haar partners in het gebied.

De dorpsraad heeft de hierover de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel grond wordt er nu in totaal verplaatst? Uit uw mail begrijp ik dat er nog een transport komt van 5.600 m3 plus in november nog een van 5.000 m3. Tel dat op bij de hoeveelheid die er al ligt (misschien kunt u aangeven hoeveel dat geworden is) en dan zitten we ruim boven de oorspronkelijke 9.300 m3.
    Of zit ik ernaast? Kunt u toelichten waar al die grond vandaan komt?
  • Provincie en Gemeente hebben bij de informatiebijeenkomst toegezegd het grondwater te monitoren. Kunt u iets zeggen over de voortgang daarvan? Is er al een nulmeting gedaan, hoe vaak wordt er gemeten en wilt u de resultaten van de metingen met ons delen?

zo gauw wij hier antwoord op hebben gehad, zullen we die hier publiceren.

Er zijn ook Kamervragen over gesteld:

27 maart 2018:

vragen van Groen Links over de berichten over verontreinigde grond bij Schiphol

antwoorden op de vragen van Groen Links over de berichten verontreinigde grond bij Schiphol 

18 oktober 2018:

website met de vragen die gesteld zijn over dit onderwerp

hier is nog geen antwoord op gegeven. dus zodra die binnen zijn zullen we ook die publiceren.

Kortom: we houden u op de hoogte!

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!