Terug

Vooraankondiging: dorpsfeestdienst in de kerk, zondag 10 juni 2019

“Hoogspanning: in de stroom staan!”

dorpsfeestdienst, zondag 10 juni 2019, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.

De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur! 

Het is weer bijna zover, het Rijsenhoutse dorpsfeest komt er aan en die willen we zoals inmiddels al een goede en vertrouwde traditie is geworden, openen met een oecumenische dienst verzorgd door de R.K. gemeenschap, de NGK en de PKN. De feesttent waar we jaren onze dienst hielden, is helaas niet meer beschikbaar, maar omdat we op uw aller aanwezigheid rekenen, maken alweer een paar jaar gebruik van de Ontmoetingskerk in het hart van Rijsenhout. Voor velen is deze gezamenlijke dienst een hoogtepunt in het jaar en zeker een moment om naar uit te zien en mee te beleven! Een plek, waar je elkaar als dorpsgenoten tegenkomt om gedachten, woord en gesprek te delen met elkaar.

Het thema is dit jaar “Hoogspanning: in de stroom staan”. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan de vele posters die getuigen van de zorgen die wij als Rijsenhouters delen m.b.t. de ontwikkelingen rond ons dorpje. Alles gaat zo hard, dat het ons doet denken aan het Gallische dorpje uit de verhalen van Asterix en Obelix, een kleine gemeenschap die standhoudt tegen de bezetter. Gelukkig is er geen sprake van een echte bezetter, maar er zijn wel zorgen. Het is niet de bedoeling om een standpunt in te nemen, maar wat wèl de bedoeling is van deze dienst, is dat we ook in deze gezamenlijke zorgen de leiding van God zoeken en mogen ervaren.

Fris op de ochtend beginnen we op zondag 10 juni a.s. om 10.00 uur, maar vanaf 09.00 uur bent u al welkom en staat er koffie voor u klaar.

De dienst is o.a. voorbereid door ds.  Jaco Weij, pastor Loek Seeboldt en ds. John Vrijhof.  Muzikale medewerking wordt verleend door Bright uit Noordwijk, en André Keessen.

En verder, u weet het al: we vragen u als entreebewijs iets mee te nemen. Evenals vorig jaar zullen in de betrokken kerken vantevoren kaartjes worden opgehangen die u uit kunt kiezen en mee kunt nemen, zodat u bij de boodschappen een paar dingen kunt kopen die meegaan met de pakketten van de voedselbank die iedere week in Rijsenhout worden uitgedeeld.

De opbrengst van de collecte gaat zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in ons dorp.

Wij nodigen u, jullie van harte uit om gezamenlijk te kijken hoe wij Gods geest kunnen ervaren, ook als omsingeld dorp in een oprukkende wereld in ontwikkeling. Graag tot ziens

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!