Terug

Voorlichtingsbijeenkomst Tennet 20 april

Tennet 2

TenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet in Nederland. Regelmatig zijn er aanpassingen aan dit elektriciteitsnet nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikt over voldoende elektriciteit.

Het gebied rond de snelweg A4 in de Haarlemmermeer is in ontwikkeling. Datacenters willen zich in het gebied dichtbij een belangrijk internetknooppunt vestigen, glastuinbouw breidt uit en bedrijven groeien. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. Verdere uitbreiding van bestaande transformatorstations in dit gebied is niet meer mogelijk. Daarom zijn er om de levering van elektriciteit in de toekomst te kunnen garanderen aanpassingen nodig in het elektriciteitsnet. Onderdeel hiervan is het bouwen van een nieuw transformatorstation in het gebied rond de snelweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout, de A4-zone. Met het nieuwe transformatorstation kan het in ontwikkeling zijnde gebied rond de snelweg A4 in de Haarlemmermeer worden voorzien van voldoende elektriciteit.

Nieuw transformatorstation

Het nieuwe transformatorstation wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Dat gebeurt met ondergrondse kabels vanaf het transformatorstation Vijfhuizen in Haarlemmermeer en het transformatorstation Nieuwe Meer in Amsterdam.

Inloopavond woensdag 20 april 2016

Graag willen we u informeren over de plannen en procedures rondom het nieuw te bouwen transformatorstation in de A4-zone. TenneT en Liander houden op woensdag 20 april een informatieavond in het Raadhuis van gemeente Haarlemmermeer aan het Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur, deze avond heeft een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT, Liander en van de gemeente Haarlemmermeer zijn dan aanwezig om toelichting te geven, uw reactie in ontvangst te nemen en vragen te beantwoorden. Half mei organiseren TenneT en Liander ook een informatieavond over de nieuw aan te leggen ondergrondse kabels in dit gebied.

Vragen?

Wij hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken per telefoon (0800) 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over het project is ook te vinden op www.tennet.eu.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!