Terug

Wegwerkzaamheden bennebroekerweg

Binnenkort gaat aannemer KWS Infra de rijbaan van de Bennebroekerweg bij huisnummers 257
tot en met 281 opnieuw asfalteren. De aannemer voert ook asfalteerwerkzaamheden uit op
niet gemeente grond. Dit doet de aannemer in opdracht van de eigenaren van deze grond.
In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.

Werkzaamheden duren van 17 juni tot en met 20 juni 2021
De werkzaamheden starten 17 juni en we verwachten dat deze 20 juni klaar zijn. De aannemer
voert deze werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur:
Donderdag 17 juni : Bermen schoonmaken en werkzaamheden voorbereiden.
Vrijdag 18 juni: Bestaande asfaltlaag verwijderen (frezen).
Zaterdag 19 juni en zondag 20 juni: Nieuwe asfaltlagen aanbrengen (asfalteren).

De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als de
aannemer de planning aanpast, stuurt hij u een bericht.
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij
rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te
veroorzaken.


Op 18 juni uw woning/bedrijf minder goed bereikbaar met de auto
Op 18 juni verwijdert de aannemer de bestaande asfaltlaag. Uw woning/bedrijf is dan voor
korte tijd minder goed bereikbaar met de auto. Na het weghalen van de asfaltlaag (frezen), rijdt
u over een gefreesd wegdek. Wij raden u aan om stapvoets te rijden om schade aan uw auto te
voorkomen.

Op 19 en 20 juni kunt u niet met de auto bij uw woning/bedrijf komen
Op zaterdag 19 juni en zondag 20 juni brengt de aannemer de nieuwe asfaltlaag aan. U kunt dan
tijdelijk niet met de auto bij uw woning/bedrijf komen.
De woningen en bedrijven blijven te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar.
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance).

Tijdelijke opslag materialen aannemer
Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer tijdelijk materialen opslaan. Hiervoor wordt een
tijdelijke opslag gemaakt in de buurt van de werkzaamheden.
Huisvuilcontainers aan de weg zetten
Op de ophaaldagen van Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer buiten het deel waar de
werkzaamheden zijn aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij
kan.

Neem contact met ons op als u vragen heeft
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Ron de Lange via telefoonnummer
0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl Graag “Bennebroekerweg bij A4” in het onderwerp zetten.

Met vriendelijke groet,
gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuidoost
Jos Bontekoe

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!