Terug

wegwerkzaamheden in Rijsenhout!!!

div-projecten-rijsenhout-uitvoering

 

Binnenkort voert KWS Infra werkzaamheden uit aan de Heermanszwet, Verremeer, Drakenstraat en Schipperskade. De werkzaamheden zijn tijdens de inloopbijeenkomst op 31 mei jl. toegelicht.

Werkzaamheden & planning

De werkzaamheden en planning staan aangegeven per straat. In verband met de weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken, kan de planning worden aangepast. De actuele planning kunt u terugvinden op onze website.

Heermanszwet

De werkzaamheden bestaan uit:

 verwijderen bestaand asfalt;

 aanbrengen wegfundering op locaties waar dit nu nog niet aanwezig is;

 gedeeltelijk vervangen trottoirs en inritten;

 aanbrengen verkeersplateau ter hoogte van de kruising met Loefzijde;

 aanbrengen inritconstructie ter hoogte van de aansluiting met de Verremeer;

 aanbrengen nieuw asfalt en belijning.

De werkzaamheden starten op 13 november en zijn naar verwachting 1 december a.s. afgerond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf Verremeer richting Aarbergerweg.

Schipperskade

De werkzaamheden bestaan uit:

 herstraten rijbaan en trottoir;

 aanbrengen inritconstructie ter hoogte van de aansluiting met de Drakenstraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf 13 november en zijn naar verwachting 1 december a.s. afgerond.

Verremeer

De werkzaamheden bestaan uit:

 frezen asfalt deklaag;

 aanbrengen nieuwe asfalt deklaag;

 aanbrengen inritconstructie Stuurboord ter hoogte van de aansluiting met Verremeer.

De werkzaamheden starten op 4 december en zijn naar verwachting 8 december a.s. afgerond.

Drakenstraat (incl. Verremeer van Drakenstraat tot Larkstraat)

De werkzaamheden bestaan uit:

 verwijderen bestaand asfalt;

 aanbrengen wegfundering;

 gedeeltelijk vervangen trottoirs;

 aanbrengen nieuw asfalt.

De werkzaamheden starten op 11 december en zijn naar verwachting 15 december a.s. afgerond.

Bereikbaarheid en hinder

Op het deel waar werkzaamheden plaatsvinden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor bestemmingsverkeer is de bereikbaarheid afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. De aannemer informeert de direct aanwonenden hierover.

In het weekend zijn alle wegen open.

De woningen blijven te voet altijd bereikbaar. De werkzaamheden kunnen niet zonder (geluids)hinder worden uitgevoerd. De aannemer streeft er naar deze hinder (ook in de avond en nacht) zo veel mogelijk te beperken. Woningen/bedrijven blijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Inloopbijeenkomst aannemer

Op 31 oktober 2017 organiseert de aannemer een inloopbijeenkomst in gebouw Anna’s Hoeve aan de Aalsmeerderweg 755 te Rijsenhout. Tijdens deze bijeenkomst licht de aannemer de uitvoering, planning en bereikbaarheid toe. U bent van harte welkom tussen 19:00 en 20:30 uur.

Huishoudelijke afval

Op de afhaaldagen van De Meerlanden, kunt u uw afvalcontainer buiten de werkvakken neerzetten.

Website

Alle informatie, inclusief (omleidings)tekeningen en de actuele planning, kunt u inzien op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Heermanszwet, Verremeer, Drakenstraat en Schipperskade”.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Wim Kwinkelenberg via telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v Heermanszwet, Verremeer, Drakenstraat en Schipperskade”.

Met vriendelijke groet,

De gemeente Haarlemmermeer, namens deze, de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid,

Jos Bontekoe

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!