Terug

werkzaamheden aan het Konnetlaantje

Binnenkort worden er door aannemer Dura Vermeer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
aan het parkeerterrein aan het Konnetlaantje nabij nummer 18.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:
 opbreken van het asfalt;
 aanbrengen van fundering;
 aanbrengen nieuwe bestrating;
 herstraten parkeervakken met de bestaande materialen.

Planning

De werkzaamheden starten op 5 december en zijn naar verwachting voor 23 december a.s.
afgerond. Direct omwonenden worden voor de start door de aannemer geïnformeerd over de
bereikbaarheid. Ook worden er borden geplaatst in welke periode de werkzaamheden exact
plaatsvinden.
In verband met de weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken kan de planning
worden aangepast.
Bereikbaarheid en hinder
Het parkeerterrein is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Hiervoor zal een parkeerverbod
geplaatst worden. Wij verzoeken u om u aan de informatie op de borden te houden zodat de
werkzaamheden direct kunnen starten.

Het werk kan helaas niet zonder enige (geluids)hinder worden uitgevoerd. De aannemer
probeert de hinder tot een minimum te beperken.
Website
Alle informatie, inclusief tekening(en), eventuele fasering en de actuele planning, kunt u
inzien op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/werkzaamheden onder
“Konnetlaantje”.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u in dat geval contact op met Steven Langstraat via
telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. “Konnetlaantje”.
Met vriendelijke groet,
De gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
Gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid
Hannie van den Bosch
tekening_konnetlaantje_werkzaamheden_parkeerterrein

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!