Terug

Werkzaamheden Liander – UPDATE

Liander heeft ons laten weten dat de voorbereidingen voor onderstaand project inmiddels een heel eind gevorderd zijn. Aannemer Heijmans staat aan de lat om het werk te gaan uitvoeren.

Dit gaat de komende periode zichtbaar gaan worden in het gebied vanaf de 2e week 2 in 2019 met aanlegwerkzaamheden. Vanaf dat moment is er ook een projectsite in de lucht, te vinden op: https://www.liander.nl/hier-werkt-liander

N.B.: De werkzaamheden vinden plaats aan de Rijsenhoutse zijde van de A4, maar staan los van het trafostation waar het dorp zich tegen verzet.

Zie onder voor eerdere berichtgeving over de werkzaamheden.


Liander gaat binnenkort voorbereidingen treffen voor de aanleg van kabels in het gebied van Hoofddorp – De Hoek – Rijsenhout. Een deel van die werkzaamheden vindt plaats aan de Rijsenhoutse zijde van de A4.

De werkzaamheden hebben niets met de mogelijke komst van een trafostation te maken. Liander bericht ons als volgt:

 

Gezien de loop van het tracé door Hoofddorp, De Hoek en Schiphol-Rijk, heeft het project de naam: 20 en 50 kV-verbindingen De Hoek e.o. gekregen Zoals te zien is op de kaart in de bijlage loopt een deel van het tracé aan de Rijsenhoutse zijde van de A4.

Om de vermogensvraag van de omgeving Haarlemmermeer op te vangen en het 50 kV-net in deze regio verder uit te nutten is het noodzakelijk om de capaciteit van 50 kV-onderstation Rozenburg uit te breiden. Hiervoor wordt een 50 kV-verbinding aangelegd tussen onderstation Haarlemmermeer naar onderstation Rozenburg. Direct met de aanleg van de 50 kV-verbinding worden in totaal 7 stuks 20 kV-verbindingen aangelegd om klanten in Schiphol-Rijk aan te sluiten.

De planning is dat we begin januari starten met de aanleg van de verbindingen. Hierbij beginnen we met het tracé vanaf de Nelson Mandeladreef naar Schiphol-Rijk. Om deze planning te kunnen halen, is het nodig om zsm te starten met het uitvoeren van veldonderzoeken. Daarom starten we eind deze week met een sonderingsonderzoek. Er worden langs het tracé met een sondeerwagen een aantal sonderingen gemaakt, ook aan de oostzijde van de A4. Deze sonderingen worden nabij vervallen stationslocatie 2B uitgevoerd.

Liander Bijlage 1 Voorlopig tracé

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!