Terug

Werkzaamheden Tennet in de Haarlemmermeer

TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. In de gemeente Haarlemmermeer is TenneT sinds de zomer van 2016 aan het bouwen. Dit jaar gaan we in uw omgeving aan de slag. In deze brief vindt u informatie over de werkzaamheden. Op 8 februari is er een inloopavond in de Venneper Lodge, ook hierover leest u meer in deze brief.
Werkzaamheden Vanaf de Bennebroekerweg in Hoofddorp wordt de 380 kV-verbinding in zuidwaartse richting bovengronds aangelegd. Hierbij maken we gebruik van een nieuw type hoogspanningsmast: de Wintrack. De verbinding loopt vanaf de Bennebroekerweg langs de westelijke zijde van de Driemerenweg (N205) om daarna in oostelijke richting af te buigen, parallel aan de Leimuiderweg (N207). De verbinding loopt vervolgens zuidwaarts langs de spoorlijn Schiphol – Leiden, kruist de A44 en loopt in zuidelijke richting door naar de Ringvaart (zie de gebiedskaartjes voor het traject).

tennet-kaart-1

Aanleg werkwegen en werkterreinen (half februari – eind juli 2017) Deelgebied: Leimuiderweg – Ringvaart (zie gebiedskaartje 1) Vanaf half februari begint de aannemer met de aanleg van werkwegen en -terreinen parallel aan de Leimuiderweg (N207) (masten 181 – 186); vanaf april volgen de werkwegen vanaf de Nieuwekerkertocht langs de oostelijke zijde van de Leimuiderweg tot aan de Ringvaart (masten 163 -180). De aanleg van de werkwegen en –terreinen is in dit gebied naar verwachting eind juli gereed.
Deelgebied: Zwaanshoek – Driemerenweg (zie gebiedskaartje 2)

tennet-kaart-2

Ten zuiden van Zwaanshoek (masten 199 -197) is al begonnen met de aanleg van werkwegen en – terreinen. De aanleg voor de masten 196-187 start in het najaar. Daar zullen we u t.z.t. over informeren
Fundaties en masten (eind maart 2017 – begin 2018) Eind maart starten we met heiwerkzaamheden en het plaatsen van damwanden om de mastfundaties te kunnen bouwen. De masten bij Zwaanshoek (198-197) staan half juni op hun plek en langs de Leimuiderweg richting de Ringvaart (185 -163) begin 2018.
Geleidermontage Nadat de masten zijn geplaatst, worden de hoogspanningslijnen (geleiders) gemonteerd. In het deelgebied Leimuiderweg – Ringvaart is dit werk medio 2018 klaar, in deelgebied Zwaanshoek tot aan de Leidmuiderweg naar verwachting in november 2018. Daarna worden werkwegen en -terreinen opgeruimd.
Hinder en verkeersmaatregelen De werkzaamheden kunnen hinder en overlast geven. We proberen deze zoveel mogelijk te beperken. Zo worden voor de transporten verschillende aanrijroutes gebruikt om de routes vanaf de provinciale wegen tot aan de werkterreinen zo kort mogelijk te houden. Voor het werktransport gebruiken we o.a. de N205, N207, de IJweg, de Lisserweg, de Hoofdweg en de Kaagweg (zie kaartje 1). De meeste transporten vinden plaats tijdens de aanleg van de werkwegen en werkterreinen. Heiwerkzaamheden en intrillen damwanden De heiwerkzaamheden gaan gepaard met geluid en trillingen. We hebben per mastlocatie ongeveer vier dagen nodig om alle palen de grond in te heien. De damwanden, die noodzakelijk zijn om het fundament te kunnen bouwen, worden “ingetrild”. Het intrillen gebeurt met een hoge frequentie. We hebben voor deze methode gekozen omdat hoog frequente trillingen door de grond veel minder opgenomen worden. Zo voorkomen we schade aan huizen en gebouwen in de nabije omgeving. Het intrillen van damwanden gaat gepaard met geluid dat in de omgeving te horen zal zijn.
Inloopavond Woensdag 8 februari is er een inloopavond over de werkzaamheden. TenneT en aannemers zijn aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen tussen 19.30 tot 21.00 uur. Adres: De Venneper Lodge, Getsewoudweg 1 in Nieuw-Vennep.
Vragen Heeft u nog vragen dan kunt u ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl). Op onze website www.randstad380kv.nl en op Facebook www.facebook.com/RandstadNoordring vindt u actuele informatie over het project. Daarnaast raden we u aan om u via de website te abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, TenneT TSO B.V.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!