Terug

Wijzigingen Dorpsraad

In april van dit jaar is er een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter binnen de Dorpsraad en zijn de voorzitterstaken verdeeld onder secretaris Jan Buiten, voormalig voorzitter Monique Damen en algemeen lid Hans van der Meulen.

Monique Damen heeft er voor gekozen zich per 1 juni definitief terug te trekken uit de Dorpsraad. Over de verdeling van de daarbij vrijkomende taken zal de komende periode goed intern overleg plaatsvinden.

Ondertussen blijven wij op zoek naar een nieuwe voorzitter en verdere aanvulling voor het bestuur.

Actuele thema’s: 

Er is een aantal thema’s actueel waar u, als bewoner wellicht belang bij heeft en over mee wilt praten. U hoeft zich niet te verbinden aan de dorpsraad, u kunt zich ook samen met een aantal andere bewoners tijdelijk inzetten voor een bepaald onderwerp. We verwachten de komende tijd bijvoorbeeld ontwikkelingen rond de Ringdijk (recreatie en verkeer/knip), het Dorpshuis/Centrumontwikkeling en het Microklimaat Rijsenhout/Kudelstaart (invloed uitvliegroutes). Maar ook andere zaken die uw belangstelling hebben kunt u aankaarten.

Heeft u belangstelling? Laat het weten via secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl (Jan Buiten).

Wilt u dorpsbreed meedenken? Kijk dan bij onze vacatures of neem contact op:

Voorzitter: https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/127711

Bestuursleden: https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/121051

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!