Terug

Wijzigingen dorpsraad & actuele thema’s

Per 1 april 2019 is er een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter binnen de Dorpsraad.

Omdat hier nog geen invulling voor gevonden is, worden voorlopig de voorzitterstaken verdeeld over een aantal mensen:

Hans van der Meulen vult het technisch voorzitterschap in, in nauwe samenwerking met secretaris Jan Buiten. Het woordvoerderschap naar buiten ligt bij Monique Damen, voor zover dit niet wordt ingevuld door ‘thema-eigenaren’. Ook de voorzittersmail blijft voorlopig binnenkomen bij Monique.

Het spreekt vanzelf dat deze taakverdeling een goede onderlinge afstemming vraagt. Wij hebben daar alle vertrouwen in.

Ondertussen blijven wij op zoek naar een nieuwe voorzitter en verdere aanvulling voor het bestuur.

Actuele thema’s: 

Er is een aantal thema’s actueel waar u, als bewoner wellicht belang bij heeft en over mee wilt praten. U hoeft zich niet te verbinden aan de dorpsraad, u kunt zich ook samen met een aantal andere bewoners tijdelijk inzetten voor een bepaald onderwerp. We verwachten de komende tijd bijvoorbeeld ontwikkelingen rond de Ringdijk (recreatie en verkeer/knip) en het Dorpshuis/Centrumontwikkeling. Maar ook andere zaken die uw belangstelling hebben kunt u aankaarten.

Heeft u belangstelling? Laat het weten via secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl (Jan Buiten).

Wilt u dorpsbreed meedenken? Kijk dan bij onze vacatures of neem contact op:

Voorzitter: https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/127711

Bestuursleden: https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/121051

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!