Terug

Help mee, zeg NEE!

nee

Laat dit niet gebeuren in Rijsenhout!

Zoals u wellicht weet via de lokale media of Facebook is er veel boosheid in ons dorp over het plan een mega transformatorstation te bouwen tegen Rijsenhout aan. Het transformatorstation wordt maar liefst 10 voetbalvelden groot (200 bij 300 meter), 6 meter hoog en ook nog eens 25 bliksemafleiders van 24 meter hoog. Dit terwijl er betere opties beschikbaar zijn, die niet tegen een woonkern aanliggen. Het gaat hier om een voornemen, dus het is nog niet besloten.

Maar als we nu niets doen gaat die er zeker komen. Dus we rekenen op uw hulp!

U kunt nu dit helpen te voorkomen! Wij rekenen op uw hulp!

 

Waarom zijn er zoveel mensen boos?

 • De bewoners zijn kwaad omdat de leefbaarheid van ons dorp wordt aangetast door:
 • Het afschuwelijke aanzicht bij binnenkomst van ons dorp
 • Een continu zeer irritant laagfrequentie geluid
 • Elektromagnetische straling
 • Het gebruik van chemicaliën
 • Waardedaling van uw huis
 • Veiligheidsrisico’s en (mogelijke) gezondheidsrisico’s
 • Er zijn goede alternatieven die minder overlast veroorzaken
 • Onze bewonersbelangen wederom niet serieus worden genomen
 • Hoe kan ik dan helpen?
 • Deze flyer zichtbaar achter uw beneden voorraam te plakken. Graag voor 1 juni zichtbaar is
 • i.v.m. een bezoek van gemeenteraadsleden in ons dorp.
 • Onze petitie op www.petities24.com/rijsenhout_zegt_nee_10 gelijk digitaal te tekenen. Vraag aan kennissen om hetzelfde te doen
 • Mocht onze lobby niet helpen, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Wij denken een goede kans te maken, maar er is dan wel geld nodig (ca.25.000 EURO). Wij vragen u vriendelijk om het liefst nu al een donatie over te maken aan: Wij rekenen op uw steun en werken er hard aan om het dorp leefbaar te houden! Bedankt voor uw hulp, want samen staan we sterk.                                         www.petities24.com/rijsenhout_zegt_nee_10 (dorpsraad en belangenvereniging) Twitter             @zegt_nee (belangengroep verontruste Rijsenhouters)
 • E-Mail:         Rijsenhoutzegtnee@gmail.com (voor info naar belangengroep verontruste Rijsenhouters)
 • Facebook:     RijsenhoutzegtNEE 1.0 (belangengroep verontruste Rijsenhouters)
 • Internet:           www.rijsenhout.info (dorpsraad Rijsenhout)
 • bankrekeningnummer NL22 INGB 0003 8818 55 t.n.v. Stichting Dorpsraad Rijsenhout onder vermelding van “150 KV”. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!