Terug

Evaluatie kerstboominzameling januari 2017

Evenals voorgaande jaren zijn ook begin van dit jaar weer diverse wijk-, dorpsraden, verenigingen of stichtingen in de gemeente Haarlemmermeer actief geweest om kerstbomen in te zamelen. In totaal hebben 19 organisaties deelgenomen. De inzamelacties hebben plaatsgevonden op 4 dagen, te weten woensdag 4 januari (1x), vrijdag 6 januari (1x), zaterdag 7 januari (14x) en woensdag 11 januari (3x). Zoals gebruikelijk lag het zwaartepunt op de zaterdag.
In totaal zijn door de verschillende organisaties ruim 6.100 kerstbomen ingezameld met een gewicht van bijna 46.000 kg. Dit komt neer op een gemiddeld gewicht per boom van circa 7,5 kg. Door Meerlanden is vervolgens via de reguliere inzameling bijna 50.000 kg aan kerstbomen ingezameld. Dit komt neer op circa 6.550 kerstbomen.

Klik hier om het hele document te lezen

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!