Terug

Zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

Ook de Dorpsraad en de Regiegroep hebben zich gezamenlijk in de vorm van een werkgroepje gebogen over het Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Onderwerpen in die nota die er duidelijk uitspringen zij de onverkorte keuze voor het verhogen van het aantal vliegbewegingen per jaar en de nog steeds bestaande grondreserveringen voor een tweede parallelle Kaagbaan.

Keuze van de werkgroep.

De Dorpsraad heeft ervoor gekozen de grote moeite die het kost om in het dorp huizenbouw gerealiseerd te krijgen en de genoemde dreiging van een parallelle Kaagbaan in de inmiddels ingediende zienswijze te benoemen. In overleg met de gemeente is er voor gekozen alleen die onderwerpen te kiezen die van direct belang zijn voor ons dorp. De gemeente Haarlemmermeer en de Bestuurlijke Regio (4 provincies en 56 gemeenten) hebben ook zienswijzen ingediend. Zij hebben, begrijpelijk, voor een veel bredere aanpak gekozen. Rest ons nog te hopen dat de uiteindelijke Luchtvaartnota aanzienlijk -in ons voordeel- bijgesteld wordt. Door op onderstaande link te klikken kun je de zienswijze van de Dorpsraad lezen.

 Zienswijze Ontwerp LVN 2020 2050 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!