Terug

Dorpsraad levert zienswijze voor Luchtvaartnota 2020-2050

Er is een nieuwe luchtvaartnota in de maak. Tot 16 april is het mogelijk om zienswijzen in te dienen:
https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/luchtvaartnota/nrd/index.aspx

De Dorpsraad Rijsenhout heeft van dit recht gebruik gemaakt en de volgende bijdrage geleverd:

2019-04-09 zienswijze luchtvaartnota 2020-2050

In deze zienswijze laten wij weten dat de beleving van geluidshinder in Rijsenhout veel lager is dan uit berekeningen verwacht mag worden. We vragen ook om opheffing van de reservering voor de parallelle Kaagbaan, omdat die de ontwikkelingen hier onnodig in zijn greep houdt. Wij hopen dat er op basis van onze zienswijze meer ruimte komt voor de ontwikkelingen die we hier in het dorp zo nodig hebben voor de leefbaarheid.

De zienswijze verwijst ook naar het in 2016 ingediende informatiepakket, waaraan verschillende bewoners een bijdrage hebben geleverd. Toen speelde de actieagenda Schiphol in de Tweede Kamer.

Een kopie van de ingediende zienswijze is gestuurd aan de huidige kamercommissie van I&W, CEO Benschop van Schiphol en het College van B&W Haarlemmermeer.

 

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!