Terug

Informatie over trafostation

2 mei 2018

Op de website van rtv NH staat het volgende te lezen :

Wethouder ‘jokt’ over trafostation Rijsenhout: “We staan open voor andere opties”

RIJSENHOUT – Bewoners van Rijsenhout en stroombedrijven TenneT en Liander zijn niet te spreken over het optreden van wethouder Elzakalai van vorige week. Zij zetten grote vraagtekens bij zijn uitspraken over de ontwikkelingen rondom het transformatorstation dat bij Rijsenhout gaat worden gebouwd.

Vorige week verscheen wethouder Elzakalai voor de camera als reactie op een e-mail van TenneT en Liander. In die e-mail, die de gemeente niet openbaar wil maken, zou staan dat de energieleverancier voor locatie 2A (de locatie die het dichtst bij Rijsenhout ligt) wil gaan, en de voorbereidingen in werk gaat stellen. De wethouder zei dit een ‘onbegrijpelijke stap en een onbegrijpelijke keuze’ te vinden. “Het dorp is geen voorstander van die locatie, de gemeenteraad ook niet, waarom zou ik een voorstander zijn?”, aldus Elzakalai.

Volgens TenneT en Liander is er absoluut geen sprake van een al genomen beslissing en is juist de gemeente nu aan zet. De energieleverancier zegt dan ook….

Lees verder op onderstaande link

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/223995/Wethouder-jokt-over-trafostation-Rijsenhout-We-staan-open-voor-andere-opties

 

30 april 2018

in het Haarlems dagblad stond het volgende artikel:

daarin valt te lezen dat Tennet en Liander melden in een persbericht toch  wel bereid zijn samen met de gemeente te onderzoeken of de optie bij de geniedijk mogelijk gemaakt kabinet worden. maar dan moet de gemeentehttp://meerradio.nl/article/tennet-op-de-hoogte-van-zorgen-rijsenhout zijn prijs voor dat stukje grond laten zakken.

meer lezen , dat kan hier : http://meerradio.nl/article/tennet-op-de-hoogte-van-zorgen-rijsenhout

26 april 2018

TenneT is voornemens om de aanvraag voor het transformatorstation in te dienen voor locatie 2a – bij de sportvelden in Rijsenhout.
Dat staat in deze brief, die het college op 26 april aan de gemeenteraad heeft verstuurd:

2686087 Locatiekeuze transformatorstation A4 zone
Bijlage bij de brief is het Second Opinion Rapport dat in opdracht van Gemeente en Provincie is uitgevoerd.

TenneT heeft dit persbericht over hun voornemen gepubliceerd: 2018-04-26 bericht second opinion reactie TenneT en Liander_jwur_ NvdZ

De gemeente heeft ons 26 april telefonisch op de hoogte gesteld van het voornemen van TenneT.
Ook de pers is geïnformeerd;  RTV-NH heeft het bewonerscomité om een reactie gevraagd.
Het nieuwsbericht vindt u hier:

http://nhnieu.ws/Rss6

Op de Facebookpagina van Rijsenhout Zegt NEE kunt u ook alvast de reportage zien die vandaag in het nieuws zal verschijnen:

https://www.facebook.com/RijsenhoutzegtNEE1.0/

In het HD verscheen dit stuk over het onderwerp: Nutsbedrijven luisteren niet naar Rijsenhout

 

De strijd is nog niet gestreden!
Uiteraard zijn we blij met de sterk veranderde houding van de wethouder. Maar er wordt nog steeds zonder ons over ons beslist. De inzet van het bewonerscomité is dat het trafostation op een locatie buiten het dorp komt, niet op locatie 2a (sportvelden) en ook niet op 2b (Geniedijk). Volgens onze informatie zijn daar wel degelijk mogelijkheden voor. Het dorp heeft de steun van de gemeenteraad.
Er is nog geen enkele vorm van draagvlakonderzoek geweest, dus conclusies daarover zijn voorbarig.
De Gemeenteraad is op 26 april in een besloten sessie bijgepraat over het dorp door het College van B&W.

 

Informatiesites Gemeente en TenneT

Eerder deze week zijn wij ook gewezen op het bestaan van een gemeentelijke website m.b.t. de locatiekeuze voor het transformatorstation dat TenneT voornemens is bij het dorp te plaatsen.

De gemeentelijke informatie kunt u hier inzien:

https://haarlemmermeergemeente.nl/rijsenhout/locatiekeuze-transformatorstation

 

De projectsite van Tennet vindt u hier:

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netuitbreiding-a4-zone/

 

Gezondheidsrisico’s

In de landelijke media zijn berichten verschenen over de gezondheidseffecten van wonen bij trafohuisjes, waaronder:
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/meer-risico-op-leukemie-door-transformatorhuisjes

Link naar de website van de Gezondheidsraad zelf:
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/hoogspanning-en-gezondheid-deel-i-kanker-bij-kinderen

De Gezondheidsraad stelt:

Er zijn al langer aanwijzingen dat kinderen die in de buurt hoogspanningslijnen wonen een hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Mogelijk heeft dat te maken met de magnetische velden die de lijnen opwekken. Uit een analyse van de nu beschikbare onderzoeksgegevens concludeert de Gezondheidsraad dat niet bewezen is dat magnetische velden de oorzaak zijn, maar dat er wel aanwijzingen zijn voor een oorzakelijke verband. Een voorzorgsbeleid rondom hoogspanningslijnen blijft daarom nodig. De raad geeft de staatssecretaris van IenW in overweging om het voorzorgsbeleid uit te breiden naar ondergrondse elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk, omdat magnetische velden niet tegengehouden worden door bodem of bouwmaterialen.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!