Terug

Ook Nieuw-Vennep in verweer tegen stort vervuilde grond

Niet alleen Aalsmeerderbrug en Rijsenhout maken zich zorgen over het storten van vervuilde grond. Ook in Nieuw-Vennep houdt het onderwerp de gemoederen bezig.
Dit keer gaat het niet om grond die vanuit Amsterdam komt en die de gemeente Haarlemmermeer wil gebruiken om PARK21 aan te leggen.

PARK21 is een nog aan te leggen polderlandschap tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Het grenst bij de A4 ook aan Rijsenhout.

Rijsenhout, Aalsmeerderbrug en Rozenburg kwamen eerder al in het verweer tegen de stort van vervuilde grond en steken de inwoners van Nieuw-Vennep graag een hart onder de riem!

De Provincie Noord-Holland heeft ons recent voorzien van deze aanvullende informatie:

aanvullend bodemonderzoek PFOS maart2018 definitief

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen periode heeft u aangegeven dat u graag op de hoogte blijft over de situatie rondom het verplaatsen van de gronden van HOV Schiphol-Oost naar het terrein bij de Incheonweg/Aalsmeerderweg. Met deze mail geven wij u een update van de stand van zaken.

 

Transporten
Het eerste deel van de grondtransporten is zo goed als afgerond, de laatste transporten van ca. 600 m2 grond, vinden in de week na dit Pinksterweekend plaats. De aannemer zal de komende periode het terrein aan Incheonweg/Aalsmeerderweg verder inrichten, waarna hij de komende weken niet meer op het terrein aanwezig zal zijn. Het tweede deel van de grondtransporten vindt van de zomer plaats.

 

Aanvullend bodemonderzoek
Inmiddels is het aanvullend bodemonderzoek afgerond. Bijgevoegd treft u het rapport met de resultaten van dit aanvullend bodemonderzoek naar de PFAS-concentraties in het noordwestelijke gedeelte van het terrein bij de Incheonweg/Aalsmeerderweg. PFAS is de verzamelnaam voor een groot aantal polyfluorverbindingen, waarvan PFOS en PFOA de bekendste verbindingen zijn. Dit aanvullende onderzoek is uitgevoerd door een ander bureau dan bij het vorige onderzoek. Het is gebruikelijk om bij dit soort onderzoeken de oorspronkelijke resultaten nogmaals te onderzoeken en bij voorkeur door een tweede partij. Hierbij is de omvang van de verontreiniging met PFAS nog meer in detail in kaart gebracht.

 

Resultaten onderzoek
Het aanvullend bodemonderzoek wijst uit dat er op de locatie van het voormalige kassencomplex sprake is van een heterogeen lichte tot sterke verontreiniging met PFAS. De onderzoeksresultaten van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek en het aanvullende onderzoek geven beide hetzelfde beeld. Het onderzoeksbureau adviseert om sanerende handelingen uit te voeren, te weten het aanbrengen van een afdeklaag. Hiervoor mag licht verontreinigde grond (ook PFOS-houdende grond) gebruikt worden tot klasse industrie. Dit is in lijn met de voorgenomen plannen waar wij u in maart over hebben geïnformeerd. Hiervoor moet een plan van aanpak worden opgesteld dat ter goedkeuring wordt overlegd aan het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De provincie gaat dit plan van aanpak de komende weken opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de omgevingsdienst.

 

Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als dit niet het geval is, of als de beantwoording nieuwe vragen oproept, dan horen wij graag van u. Wij zijn te allen tijde bereid aanvullende vragen per mail of in een persoonlijk gesprek, nader toe te lichten.

 

Eerdere berichtgeving:

Antwoord op PFOS-vragen

Of ga naar onze homepagina en zoek op PFOS

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!