Terug

Rijsenhout en de gemeenteraadsverkiezingen: Reservering parallelle kaagbaan

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart heeft de dorpsraad in samenwerking met de inwoners de deelnemende partijen een viertal vragen en een tweetal stellingen voorgelegd. Tien van de in totaal veertien partijen hebben hier gehoor aangegeven.

De stelling die vandaag centraal staat luidt als volgt: De reservering van de parallelle kaagbaan is in het kader van de huidige ontwikkelingen (wooncrisis/klimaatverandering/verpaupering) niet langer te verdedigen

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!