Terug

Storting gifgrond nabij Rijsenhout – UPDATE

UPDATE 16 MAART 2018 – De bijeenkomst mooi samengevat door het HD.

Een bijeenkomst die bedoeld was om ‘bewoners gerust te stellen’ terwijl het voornemen is de transporten gewoon door te laten gaan. Dat maakte de onrust er niet minder op. De door de Dorpsraad verzamelde vragen zijn ingeleverd bij de Provincie. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere vragen gesteld, op veel vragen was een antwoord, op een aantal vragen ook niet. De Provincie heeft toegezegd álle vragen te beantwoorden.

Er staan nog vele vraagtekens open. Zo wordt er nog een deskundige van het RIVM betrokken, er bestaan nog vragen over hun rapport. Bovendien staan er in de informatie van de omgevingsdienst dat de stort niet in ‘ecologisch waardevol gebied’ zou liggen. De naastgelegen Geniedijk valt echter onder de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast heeft bodemonderzoeker Terrascan in haar onderzoek aangegeven dat er mogelijk sprake is van “ecologisch onaanvaardbare risico’s, waardoor sanering van deze verontreiniging mogelijk spoedeisend is”. De Dorpsraad heeft hier melding gemaakt bij de omgevingsdienst in het kader van Art. 13 van de Wet BodemBeheer (wbb).

Ingediende dorpsvragen: vragen-pfos

Iedereen die nog vragen heeft, kan die mailen naar hovschipholoost@noord-holland.nl

De Provincie sloot de avond af met de toezegging dat Gemeente en Provincie het grondwater gaan monitoren.

Wij hopen dat er een groep bewoners is, die zich à la Rijsenhout Zegt NEE wil ontfermen over deze kwestie.

hd-18-03-15-transport-vervuilde-grond

___________________

Op woensdag 14 maart organiseert de Province Noord-Holland van 19.00 – 20.30 uur een inloopbijeenkomst over de te storting van met het giftige PFOS vervuilde grond in het SLP-gebied. Er is een expert aanwezig op het gebied van PFOS/PFOA en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie: Park Inn by Radisson Hotel Amsterdam Airport Schiphol, Beech Avenue 142-160 Schiphol-Rijk.

PFOS is een zeer giftige fluorverbinding die in de voedselketen terecht komt en door de natuur niet wordt afgebroken. Het is in verband gebracht met hormoonverstoringen en verschillende vormen van kanker. Er is sinds 2011 een verbod op het gebruik van PFOS. Hetzelfde geldt voor PFOA sinds 2008.

Wilt u meer weten? Lees hieronder verder.

__________________

UPDATE 9 MAART 2018 NAV RAADSVERGADERING

hd-18-03-09-vervuilde-grond-vervolg

De actualiteitsvragen zijn hier te zien vanaf ongeveer 18 minuten: Raadsvergadering 8 maart 2018

De wethouder gaat zich sterk maken voor een gedegen, openbare informatiebijeenkomst met deskundigen voor bewoners door de Provincie. Daar zijn we in ieder geval heel blij mee.

Wij zouden het passend vinden dat de werkzaamheden worden opgeschort tot die bijeenkomst geweest is en bewoners hun vragen hebben kunnen stellen.

Dat PFOS toxisch (giftig) is, staat overigens niet ter discussie. Het is niet voor niets in 2011 verboden evenals verwante stof PFOA in 2008. Het kan in het grondwater terechtkomen en in de voedselketen. Het wordt in de natuur niet afgebroken. Ook over opvolger GenX is momenteel veel te doen.

In 2008 is er al PFOS in de ringvaart terecht gekomen, met als gevolg vissterfte en negatief zwemadvies.

______________

UPDATE 8 MAART 2018. Via allerlei lijnen zijn wij bezig informatie te verzamelen en verwerken. Een voorlopige update:

Vanavond worden er actualiteitsvragen gesteld in de Gemeenteraad. Dat is dan in het vragenuurtje van 17.15 – 18.15 uur. U kunt daarbij aanwezig zijn. Het is ook live te volgen via https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2018/08-maart/17:00

Gisteren is NH nieuws met deze reportage gekomen: http://bit.ly/PFOSRhout

Cluster Bodembeheer van de Gemeente heeft inmiddels een informatiebrief aan de Raad gestuurd. Het College vindt daarmee de aangevraagde spoedsessie overbodig geworden en heeft deze afgelast.
Dit is de brief: brief-bodembeheer-aan-raad-ipv-sessie

In de Provincie zijn inmiddels ook schriftelijke vragen gesteld. Deze vindt u hier:
schriftelijke-vragen-provincie-nr-25-2018

Navraag bij de Omgevingsdienst leverde deze reactie op:
De provincie heeft een vergunning voor het ontgraven van de grond verkregen. Inmiddels zijn bij de OD NZKG verschillende meldingen voor het toepassen van de grond ingediend. Volgens de meldingen wordt de grond toegepast op een perceel op het toekomstige bedrijfsterrein ‘Schiphol Logistics Park’. De op de meldingen aangegeven startdatum van toepassen is 5 maart 2018. De toepasser heeft inmiddels verklaard dat de toepassing niet eerder dan 12 maart 2018 zal starten.
Jargon waar wij nog niet in thuis zijn. We hebben verduidelijking gevraagd.

Er zouden opnieuw bodemmonsters genomen zijn op het terrein. Hoe die verwerkt worden, wanneer de resultaten bekend zijn en wat dit betekent voor de stort weten wij niet.

Zowel Gemeente als Provincie lijken hier verantwoordelijkheden te hebben. Geen van beide overheden heeft eraan gedacht om bewoners te informeren (nog steeds niet). Het is ons nog niet duidelijk hoe de lijnen lopen, wie ons had moeten betrekken en waar we met onze vragen terecht kunnen.

______________

De Provincie is voornemens om vanaf maandag 5 maart met PFOS vervuilde grond te storten nabij Rijsenhout en Aalsmeerderbrug. Het gaat om 4000 vrachtwagens, in totaal 50.000m3. PFOS is een zeer giftige fluorverbinding die in de voedselketen terecht komt en door de natuur niet wordt afgebroken. Het is in verband gebracht met hormoonverstoringen en verschillende vormen van kanker.

Het terrein aan de Aalsmeerderweg/Icheonweg waar het om gaat, zou nog zwaarder vervuild zijn met PFOS. Daar bestaan echter twijfels over, omdat het niet duidelijk is waar die vervuiling dan vandaan zou moeten komen; Er hebben kassen gestaan en er heeft een brandstofleiding gelopen, die wel voor vervuiling heeft gezorgd, maar dat is vervuiling van andere aard. PFOS komt voor in blusschuim en is sinds 2011 verboden. In 2008 is er een lekkage geweest van bluswater op Schiphol.
Verder roept het vraagtekens op dat het kennelijk niet onder een busbaan mag blijven liggen, maar wel bij woonwijken mag worden gestort.

De Gemeenteraad wordt donderdag 8 maart geïnformeerd door het College in een besloten bijeenkomst. Wij hopen dat de Gemeente haar reputatie als Duurzame Gemeente gaat waarmaken en de Provincie beweegt om een passende verwerking van de vervuilde grond te zoeken en het vervuilde terrein aan de Icheonweg schoon te maken.

De dorpsraad Rijsenhout is tegen storting en zou graag zien dat de storting wordt opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de feiten.
Het ziet er echter naar uit dat wij de werkzaamheden niet tegen kunnen houden. Wij hopen dat dit leeft onder bewoners en dat die zich willen verenigen om een vuist te maken voor een andere oplossing. Anders ligt er vanaf volgende week hoogstwaarschijnlijk een risicovolle gifbelt in de achtertuin van Rijsenhout en Aalsmeerderbrug.

Meer over PFOS: http://www.expertisecentrumpfas.nl/ en http://www.expertisecentrumpfas.nl/index.php/background-info

Meer over de gezondheidseffecten van PFOS: pfos-gezondheidseffecten

Bij het RIVM staan PFOA en het verwante PFOS op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen. RIVM info

hd-18-02-16-vervuilde-grond-storten hd-02-03-18-vervuilde-grond-1

 

hd-02-03-18-vervuilde-grond-2

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!